Zondag 9 september

Aanvang 10:00 uur – Ook nu staat het welkomstteam klaar bij de deur om iedereen te verwelkomen in onze eredienst. We vieren ook het Heilig Avondmaal, het moment waar brood en wijn zichtbaar en tastbaar  worden als lichaam en bloed van onze Heiland Jezus Christus, die ons door Zijn offergave heeft verzoend met de Vader. Ds. Krüger is de voorganger in deze dienst en zal de Bijbel met ons lezen en ons uitnodigen aan de tafel van de Heer. De collecten zijn voor de zending, voor het project waar Rik en Caroline Mager werkzaam zijn in Rwanda en voor de Voedselbank Koningskerk, om wat extra’s te kunnen geven voor de cliënten van de Voedselbank.