Zondag 7 oktober

Aanvang 10:00 uur – Op Israëlzondag, de eerste zondag van oktober, staan we op een bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël en de relatie met het Joodse volk. Op veel zondagen in het jaar is die band met Israël ook al aanwezig, als we Bijbellezingen hebben uit het Oude Testament, of zingen uit de Psalmen. Vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober, omdat in die periode de grote feesten in het Jodendom vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. Louis Krüger is vandaag onze voorganger en zal een aantal gedeelten uit de Bijbel lezen en uitleggen in de verkondiging. De collecten zijn vandaag voor de diaconie, om mensen die onze ondersteuning nodig hebben te helpen en voor de kerk zelf, om kerk te zijn in de wijk. Na de dienst staat het ministryteam klaar, om met u de gebeden uit te spreken tot de God van Israël, tot Onze Vader in de hemel.