Zondag 4 november

Aanvang 10:00 uur – De voorganger in deze dienst is ds. Hans Maat. Hij is óók directeur van het Evangelisch Werkverband. Hij gaf toerusting aan vele jongeren, jeugdleiders en kerken/oudstenraden. De positie bij het Evangelisch Werkverband stelt hem in staat om vele gelovigen maar ook vele voorgangers te dienen en te bemoedigen. Met name de traditionele kerk, hij werkt vooral voor de PKN, heeft zijn hart. Behalve een voorganger die de boodschap met woorden brengt, is hij ook schrijver van vele opwekkings- en andere liederen, waaronder bekende als ‘Ik zal er zijn’, ‘Heer wijs mij uw weg’ en ‘Gebed om zegen’. Soms kun je met een lied, met een gedicht méér vertellen dan met woorden. Soms komt de boodschap beter aan. Het thema van zijn preek is: ‘Het avontuur met God in het gewone leven’.