Zondag 29 oktober – Eredienst met Dhr. Peter Naaktgeboren

De deuren van de kerk staan weer open om iedereen binnen te laten komen. Ook de gasten zijn van harte welkom, zo ook onze gastvoorganger van deze morgen, Peter Naaktgeboren, een spreker die regelmatig voorgaat in evangelische gemeenten.

Ook René Barnard is van harte welkom, hij zorgt vanmorgen voor de begeleiding van de gemeentezang, waarmee we onze God willen loven en prijzen.

Collecten

We mogen ook God dienen met onze gaven die vanmorgen bestemd zijn voor de Diaconie en de Koningskerk.

Het bruiloftsmaal

De kinderen horen in de nevendienst het verhaal over de gelijkenis van het bruiloftsmaal uit Matteüs 22.

Genezingsdienst: Jan Zijlstra

’s Avonds om 19.00 uur is Jan Zijlstra te gast. Hij zal voorgaan in de Genezingsdienst, waarbij iedereen uitgenodigd wordt om voor hem of haar om genezing te vragen bij God de Vader.