Zondag 28 oktober

Aanvang 10:00 uur – Ds. Theo Visser, is vanmorgen onze gastspreker. Meerdere keren is hij bij ons geweest. Hij is actief in de gemeente ‘Leef’ op Katendrecht, ook een ‘buurman’ van onze gemeente. Hij leest met ons uit de Bijbel, en zal het gedeelte uitleggen in de verkondiging. De gemeente zingt d aangegeven liederen in antwoord op de gesproken woorden tijdens deze viering. Onze gaven zijn vandaag, ook als antwoord om van onze overvloed te delen met hen die het in Cambodja minder hebben, voor de stichting W.W.C.F. en voor de Koningskerk, om de diverse kosten die kerk zijn, het gebouw, de diverse onkosten te kunnen betalen.