Zondag 28 april 2019

Aanvang: 10:00 uur – Voorganger: Ds. Theo Visser
Thema is deze zondag: “De triomftocht van het LEVEN over de dood!”

Wat wij aan Pasen hebben hangt uiteindelijk af van ons geloof in Gods feiten. Maar hoe werkt dit geloof concreet? Hoe kan ik in mijn dagelijkse leven de werkelijkheid van Pasen ervaren en uitleven?

Schriftlezing: Markus 16 : 1 – 16

Doel van de collectes zijn de Voedselbank en de Koningskerk. De tieners hebben vanmorgen Youth-alpha. Zij vertrekken kort voor aanvang van de dienst naar een andere locatie.