Zondag 25 november – Genezingsdienst

Aanvang 19:00 uur – ’s Avonds, om 19.00 uur is er een genezingsdienst met evangelist Jan Zijlstra. In deze dienst wordt gezongen, gebeden en vooral gebeden om genezing voor hen die heel graag genezen willen worden door God, de Schepper van al wat leeft.