Zondag 25 november – Eredienst

Aanvang 10:00 uur – Vanmorgen, op de laatste dag van het kerkelijk jaar, herdenken we de overledenen uit de gemeente die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Louis Krüger is de voorganger, die een passend gedeelte uit de Bijbel zal lezen en de meditatie zal houden. We zingen onze liederen, onder begeleiding van de muziek van het orgel dat bespeelt wordt door Peter Maat. We spreken onze gebeden in stilte en steken een kaars aan om de overledenen te gedenken, die wél uit ons midden zijn, maar niet uit ons hart. De collecten zijn vanmorgen voor de pioniersplek Boeiend, waar Joris, Aafke, Frans en Irma als team de boodschap van de Bijbel in de wijk brengen.