Maandag 24 december – Kerstnachtdienst

Aanvang 21:00 uur – Ds. Louis Krüger
‘Eeuwen lang, is het nu geleden dat de Heiland kwam,..’. Zo luidt de regel van een kerstlied. Maar dat, wat eeuwen geleden gebeurde, willen we vanavond met elkaar vieren in onze kerstnachtdienst. Louis Krüger zal in deze dienst de voorganger zijn en ons vertellen van het goede nieuws, dat God als Kind in de wereld kwam om onze verlosser te zijn. Vertellen, wat het woord van God ons zegt en vertellen in zijn preek wat deze gebeurtenis voor ons betekent. We zingen onze liederen tot eer van God en tot eer van dit Kind. Adonai zal ook in deze dienst hun muziek en zang laten horen, evenals de Koningskerk Vocals, een projectkoor o.l.v. Maarten Wassink en Jan van Keulen. De collecten zijn voor Kerk in de Wijk en Koningskerk.