Zondag 23 december

Aanvang 10:00 uur – Ds. Leo van der Eijk, al meerdere keren bij ons te gast, is de voorganger die op deze 4e adventszondag met ons de Bijbel leest en het gedeelte uitlegt in de preek. Hij zal stilstaan bij de komst van de Messias en de verbinding met David. In het grootste deel van de profetieën over de komst van de Messias vinden we die verbinding met David. Op deze zondag wil hij met ons één van de messiaanse psalmen lezen, waar die verbinding duidelijk wordt, Psalm 132. Als christenen moeten we altijd blijven bedenken dat Jezus Messias als onze Heer en Heiland niet zomaar uit de hemel is komen rollen en los staat van de Joodse geschiedenis, want dan maken we een grote fout. Daarnaast leest hij met ons Lucas 1:26-56, dat gaat over Maria en Elizabeth. Ook in dit gedeelte komt David terug op verschillende plekken. We zingen onze liederen zoals ze door de liturgiecommissie zijn uitgezocht en die horen in deze adventstijd. Onze gaven mogen we geven voor Boeiend!, het project waar Joris met een aantal anderen actief in zijn in de wijk en voor de Koningskerk, voor de diverse kosten voor het kerkgebouw. De kinderen van de nevendienst horen het verhaal over de geboorte van Johannes, de zoon van Zacharias en Elizabeth. Na de dienst is er weer een ‘bakkie troost’ voor ons en kunnen we napraten over de dienst.