Zondag 22 juli

Aanvang 10:00 uur – Jan van Keulen, ons allen welbekend van de diverse gemeentezaken waar hij zich mee bezig houdt, is vandaag de voorganger in de dienst. Hij gaat met ons een gedeelte lezen uit de Bijbel, uit Jakobus 2: 14 – 26 en dat uitleggen in de overdenking, waarvan het thema is: “ Gelovers zijn daders”

Als je gelooft ga je ook doen. Je wordt een doener, een dader. Het geloof daagt ons uit om in doen en laten, ons geloof te tonen. Zonder daden is het geloof nutteloos. Jakobus houdt in zijn brief een prikkelend pleidooi om ons geloof nuttig te laten worden door daden. Willen wij ons hierdoor laten uitdagen? Onze gaven mogen we geven voor Kerk in de Wijk, om daadwerkelijk kerk te zijn temidden van de mensen rondom de kerk en voor de Koningskerk, om de kosten te dragen voor de kerk waarin onze activiteiten, onze daden, plaatsvinden.