Zondag 2 december

Aanvang 10:00 uur – Het is de 1e advent, de kerk begint aan een nieuwe periode, we kijken vol verwachting uit naar de komst van Christus de Heer. Iets mogen we daar nu al van zien, want ‘de tafel van de Heer’ staat gedekt voor in de kerk en we vieren als gemeente het Heilig Avondmaal. We lezen de Bijbel, het Woord van de Eeuwige, dat al eeuwen lang de mensen bemoedigt en vertroost. Een nieuw Kerkelijk Jaar, een nieuw begin: Na verootmoediging en vergeving voor fouten die in het afgelopen jaar (jaren) zijn gedaan op het gebied van pastoraat en luisteren naar de gemeenteleden, is er ook een moment om het oude af te sluiten en een nieuw begin te maken, de gemeente samen met de kerkenraad, de dominee en de pastoraal werker. Louis Krüger en Anita Stigter zullen in deze dienst voorgaan. Muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de groep Luister, uit Papendrecht. De collecten zijn bestemd voor de diaconie, om hen die het nodig hebben te ondersteunen, en voor de Koningskerk, voor de diverse uitgaven die gedaan worden om kerk te zijn.