Zondag 12 augustus

Aanvang 10:00 uur – Op deze zondag nodigt het welkomstteam u hartelijk uit en krijgt u de wekelijkse nieuwsbrief, met de actuele mededelingen. Ds. Louis Krüger is de voorganger en we luisteren naar de woorden uit de Bij-bel en de uitleg daarvan in de preek. We zingen ons loflied, ons lied van aanbidding of dankbaarheid, onder begeleiding van de muziek van het orgel, bespeeld door Peter Maat. Onze gaven zijn de diaconie en de Koningskerk, om iedereen naar behoefte te kunnen voorzien.