Zondag 11 november

Aanvang 10:00 uur – Het is vanmorgen een Dankdagdienst, en vanmorgen een bekend gezicht in de kerk. Anita, onze pastoraal werker, zal in deze dienst voorgaan. De Bijbellezingen komen uit Maleachi 3, waar de Heer zegt; ’Ik, de Heer ben niet veranderd’, en ons oproept om terug te keren tot Hem, om onze tienden te geven en niet achter te houden voor onszelf. Ook een gedeelte uit Romeinen 11 en 12, om te ontdekken wat God van ons wil. Het thema is: ‘Spijt, geven we uit angst voor straf’? We luisteren naar de uitleg van de schriftlezingen, we zingen onze liederen en spreken onze gebeden en voorbeden uit tot God, de Schepper van hemel en aarde. Zoals bij ons gebruikelijk in een Dankdienst, kunt u uw gaven naar voren brengen, om te geven als dankoffer in de mand die op het podium staat. Ook nu hebben de tieners van de 12+ groep hun eigen samenkomst waar ze met elkaar over het geloof, de Bijbel praten.