Zondag 11 maart

Aanvang 10:00 uur – Vanmorgen staat voorin de kerk een wit gedekte tafel met glimmende schalen en bekers voor het brood en de wijn, waarop de kaarsen zullen worden aangestoken bij het vieren van het Heilig Avondmaal. De maaltijd van de Heer, die heeft gezegd ‘Ik ben de Goede Herder, die Zijn leven geeft voor de schapen. Dit offer, Zijn vlees en bloed, willen wij vanmorgen dankbaar gedenken met brood en wijn.

Louis Krüger is de voorganger in deze dienst, hij leest met ons de passende Bijbelgedeelten en nodigt ons uit aan de tafel van de opgestane Heer. De gemeente zingt van deze Heer met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen de Geest heeft ingegeven en uit diverse bundels op het scherm worden gezet.

Ook zal vanmorgen onze nieuwe Pastoraal Medewerker, Anita Stigter, aan de gemeente worden voorgesteld. Wij heten haar hartelijk welkom in onze gemeente.