Zondag 10 maart 2019

Ds. L. Krüger
Collecten zijn voor de Diaconie en de Koningskerk
Heilig Avondmaal