Zondag 1 april, 1e Paasdag

De HEER is waarlijk opgestaan. Met deze uitroep werd in de vroege kerk deze feestdag ‘ingeluid’. Jezus heeft de dood overwonnen en is opgestaan uit het graf. Om deze blijde gebeurtenis te vieren, komt de gemeente samen om te luisteren naar de woorden uit de Bijbel, om de lofliederen te zingen tot eer van God en om ons geloof uit te jubelen.

Aanvang 10:00 uur – Ds. Louis Krüger is de voorganger die de dienst zal leiden, Adonai zal weer prachtige muziek en zang laten horen en Peter Maat begeleidt de gemeentezang op het orgel.
Ook onze nieuwe pastoraal medewerker, Anita Stigter, zal in deze dienst worden bevestigd. De kinderen in de nevendienst horen ook het verhaal van de opstanding, van de vrouwen die bij de opgaande zon naar het graf lopen.

Onze gaven mogen we geven voor W.W.C.F., het project van de kinderleerboerderij en voor de Koningskerk.