Vacature pastoraal medewerker

(0,6 fte)

De protestante gemeente Rotterdam Feijenoord is op zoek naar een pastoraal medewerker (0,6 fte) om samen met de predikant en het pastoraal team taken uit te voeren binnen pastoraat en ouderenwerk en incidenteel voor te gaan of kerkdiensten te leiden.

 

Wij zijn

De Koningskerk is een enthousiaste, levendige PKN-gemeente met evangelische trekjes in Rotterdam Feijenoord. We zoeken naar Gods wil en waarheid voor ons leven, hebben hart voor de mensen in de wijk rondom ons. Van oudsher zijn we een schippersgemeente, maar we transformeren de laatste jaren steeds meer naar een streekgemeente. We vormen een gemeenschap met zo’n 450 leden.

Wij zoeken iemand die

 • leeft vanuit zijn/haar persoonlijke relatie met God
 • de Bijbel als het Woord van God erkent
 • zijn/haar passie voor het geloof en de Bijbel over kan brengen op de gemeente
 • een duidelijke visie heeft voor het pastoraat
 • goed kan samenwerken en overleggen
 • sturing aan het pastorale team kan geven als coach en coördinator
 • zich richt op de groei van de gemeente en liefde voor de gemeente heeft
 • bij voorkeur een theologische opleiding heeft afgerond

De werkzaamheden zullen bestaan uit

 • het ontwikkelen en implementeren van een visie voor het pastoraat in de Koningskerk
 • het toerusten van degenen die pastoraal werk verrichten in de gemeente
 • het bezoekwerk bijhouden en administreren
 • alle pastorale eenheden, in samenwerking met de ouderlingen, bezoeken
 • Bijbelstudiegroepen, huiskringen en Alphacursus uitbouwen, leiden en administreren
 • extra zorg bieden aan gemeenteleden die geestelijke problemen hebben
 • het bijwonen van kerkenraadsvergaderingen en pastoraal overleg, en vergaderingen van het coördinatorenteam
 • zo mogelijk een aantal keer per jaar voorgaan tijdens de zondagsdienst in de gemeente en in zorgcentrum “De Steenplaat”

Wat bieden wij

 • Een pastoraal team, bestaande uit de ouderlingen en voorganger. Daarnaast is er voor bezoekwerk ook ondersteuning vanuit een actief bezoekteam.
 • een organisatiestructuur waarbij de kerk is ingedeeld in de volgende pijlers: eredienst, dienen, discipelschap, gemeenschap en ondersteuning. Elke pijler heeft een eigen coördinator, die lid is van de kerkenraad. De coördinatoren, voorzitter en scriba vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur. Als pastoraal medewerker zult u coördinator van de pijler gemeenschap worden.
 • een prettige werkomgeving met veel actieve vrijwilligers. Een werkomgeving waarin een actieve samenwerking is met de pioniersplek Boeiend!.
 • een dienstverband van 0,6 fte; lopend tot 1 september 2020

We zien uw reactie met CV graag tegemoet vóór 12 januari 2018, t.a.v. Mevr. Maartje Vitters, scriba [at] koningskerk [punt]org

Extra informatie over de gemeente kunt u vinden op deze website of u kunt contact opnemen met de scriba Mevr. Maartje Vitters 0638657903.
(bij voorkeur ’s morgens tussen 9-11.30 uur of in de avonduren).

Gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van februari.