Vanuit de Koningskerk ondersteunen we meerdere projecten wereldwijd. Hieronder volgt een overzicht van deze projecten. U kunt via de links meer informatie vinden over de projecten.

We maken onderscheid tussen diaconale projecten en zendingsprojecten, ook al bestaat dit onderscheid in de praktijk niet altijd. Diaconale projecten zijn gericht op de bestrijding van armoede. Zendingsprojecten zijn gericht op de verspreiding van het evangelie.

Zendingsprojecten:

Diaconale projecten: