Sinds een aantal jaar steunt de Koningskerk het Butterfly Way Educare project in Zuid-Afrika. Directrice Penny Way heeft deze crèche opgericht voor de opvang van kansarme kinderen. Deze kinderen wonen in Vrygrond, een township bij Kaapstad. Armoede, misdaad en drugsgebruik zijn hier de orde van de dag. Penny schat dat er ongeveer 1.500 kinderen op straat leven, veel zijn op jonge leeftijd al aan de drugs.


Op dit moment zitten er ongeveer 45 kinderen op de crèche. De kinderen die naar de crèche gaan zitten in een veilige omgeving, ze krijgen degelijk onderwijs van één van de drie leerkrachten en een goede maaltijd. Een crèche is in Zuid-Afrika ook een onmisbare voorbereiding op de basisschool.

Butterfly Friends

Butterfly Friends zet zich vanuit Nederland in voor ondersteuning van de crèche. We doen dat door te helpen met bekostigen van apparatuur, maaltijden en schoolbenodigdheden, maar ook door advies en bemoediging. Ons doel is om Butterfly Way Educare te assisteren een erkende zelfvoorzienende crèche te worden.

Helpt u mee?

Kijk voor meer informatie over de Butterfly Way crêche op de Engelstalige website van Butterfly Way Educare: https://www.butterflywayeducare.co.za. of mail naar butterflywayfriends [at] gmail [punt] com.

MES

Butterfly Friends helpt ook kansarme kinderen en volwassen die bij de MES Kaapstad komen voor voedsel en een slaapplaats. MES is een erkende christelijke welzijnsorganisatie en lijkt op het ‘Leger des Heils’. De MES biedt een nachtopvang met 63 slaapplaatsen.
Onze bijdrage ondersteunt de MES om hoofdzakelijke voeding en persoonlijke hygiëne te geven om zo heel veel kansarme mensen te steunen.

Naast de mensen in de nachtopvang geeft de MES voedselpakketten aan 200 straatmensen op twee verschillende plaatsen in Kaapstad. Ook geven ze eten aan kinderen die bij de crèche van de MES komen.

Butterfly Friends ondersteunt de MES van harte.

Kijk voor meer informatie op www.mes.org.za.

Ondersteuning

Een eventuele gift kan worden overgemaakt naar:

Diaconie Gereformeerde Kerk Rotterdam Feijenoord, bankrekening: NL73 ABNA 0501 2664 37 o.v.v. Butterfly Friends