Wij geloven dat Jezus Christus het hoofd van de kerk is. Daarom zijn wij altijd op zoek naar zijn leiding. Dit doen wij onder andere door de Bijbel te bestuderen. Daarin lezen wij bijvoorbeeld dat Jezus mensen gebruikt voor het bestuur van zijn kerk.

Kerkenraad:

De kerkenraad vormt het bestuur van de Koningskerk. Deze bestaat uit gemeenteleden die gekozen worden om bepaalde taken uit te voeren. Dit zijn ouderlingen, diakenen en de scriba. De dominee en de kerkelijk werker maken ook deel uit van de kerkenraad.

Organisatie:

De organisatie van de Koningskerk is verder opgedeeld in vijf pijlers (afdelingen):

  • Eredienst
  • Gemeenschap
  • Discipelschap
  • Dienen
  • Ondersteunende diensten.

Iedere pijler heeft een eigen coördinator. Deze functies worden vervuld door leden van de kerkenraad.

De coördinatoren vormen het coördinatoren-team. Dit team zorgt voor de dagelijkse organisatie van de gemeente en heeft direct contact met de verschillende teams en de vrijwilligers die daarin actief zijn. De coördinatoren doen vervolgens verslag aan de kerkenraad.