De kerkdiensten zijn live vanuit huis mee te beleven via internet via een zogeheten livestream. Beeld en geluid komen dan vrijwel rechtstreeks vanuit onze eigen kerkzaal. Na afloop van de dienst is deze ook nog terug te zien. Per kerkdienst zie je op deze pagina een apart bericht.

Wanneer het niet lukt om mee te kijken
Is het je nog niet gelukt om de eredienst thuis te bekijken/beluisteren? Dan willen we je daar graag mee helpen. Als je een email stuurt naar scriba@koningskerk.org, dan gaan wij ons best doen om je te helpen.

Kerkdienst 18-04-2021 10.00u

Voorgangers: Ds. Louis Krüger
Thema: Wat ieder christen moet weten: 3 gebieden waar satan en zijn demonen zich op concentreren
Bijbellezingen: Genesis 3:1-8, 1 Samuel 16: 14-17, 1 Samuel 18: 6-14, Johannes 10: 9 – 11

Kerkdienst 04-04-2021 10.00u

Voorgangers: Ds. Louis Krüger en Anita Stigter
Thema: “Dans van de dood, dans van het leven”
Bijbellezing(en): Exodus 15 : 19 – 21, Johannes 11 : 45 – 54 en Johannes 17 : 1 – 4

Kerkdienst 14-03-2021 10.00u

Voorgangers: Ds. Louis Krüger
Thema: “Demonen, demonische invloeden, en vrij zijn ervan”
Bijbellezing(en): Johannes 10 : 10 – 16, Marcus 1 : 21 – 28, Daniel 10 : 1 -6 & 10 – 14
en Efeziërs 6 : 10 – 13