Wij geloven…

 • Wij geloven dat God de efficiënte oorzaak van het universum is, van tijd ruimte en materie. God is de absolute realiteit en schepper van hemel en aarde. Hij is het hoogst denkbare wezen, alwetend, almachtig en perfect goed. Daarom is God de enige die wij behoren te aanbidden.
 • Wij geloven in één God, die bestaat uit drie personen, de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is liefdevol, heilig en rechtvaardig.
 • Wij geloven dat Jezus Christus volledig God en volledig mens is. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij leefde zonder zonde, is gekruisigd door de Romeinse overheid in Jeruzalem, stierf en stond enkele dagen later op uit de dood. Vandaag zit Hij aan de rechterhand van de Vader als onze Hoge Priester en Middelaar.
 • Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is aan de mens, geïnspireerd en betrouwbaar, de perfecte gids in alle aspecten van het leven.
 • Wij geloven dat alle mensen tekort schieten in het licht van Gods perfectie. Niemand voldoet aan de morele wet die voortkomt uit Gods perfect goede wezen. Daarom moet een rechtvaardig God ons veroordelen. Alleen door Jezus Christus kunnen wij vrijgekocht worden en is verzoening met God mogelijk.
 • Wij geloven dat deze redding een gift van God is aan de mens, omdat Hij ons lief heeft. Deze genade wordt werkelijkheid door geloof in Jezus Christus.
 • Wij geloven dat God ons wil herstellen en transformeren, zodat wij, ondanks onze tekortkomingen, onze levens in lijn met de wil van God gaan leven.
 • Wij geloven dat de Heilige Geest ons draagt. Hij leidt ons in alle gebieden van ons leven. Hij zegent ons ook met geestelijke gaven en geeft ons de kracht om de vrucht van de Geest voort te brengen.
 • Wij geloven dat dopen met water het symbool is van de reinigende kracht van God en een getuigenis van ons geloof in de Koning Jezus Christus.
 • Wij geloven dat het Heilige Avondmaal ter ere is van Jezus ‘opstanding en redding’.
 • Wij geloven dat wij geroepen zijn om het evangelie, het goede nieuws van de genade van God, aan alle mensen te verkondigen.
 • Wij geloven dat onze Heer Jezus Christus terugkomt op aarde zoals Hij heeft beloofd.

Hierbij sluiten we aan bij de kernpunten van de reformatie:

 • Soli Deo gloria (Alle eer is alleen aan God)
 • Sola gratia (Alleen door genade)
 • Sola fide (Alleen door geloof)
 • Sola scriptura (Alleen door de Bijbel)
 • Solus Christus (Alleen Christus).