Inschrijven

U wilt lid worden van onze gemeente, fijn! U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau of na een kerkdienst de scriba of gastvrouw even aanspreken. U krijgt dan informatie over de gemeente en we vragen u een formulier in te vullen om uw inschrijving compleet te maken. Ook als u uitgeschreven wilt worden uit de PKN, of overgeschreven wilt worden naar een andere gemeente, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. U kunt uiteraard ook contact opnemen via dit formulier.

Dopen/opdragen

Binnen onze gemeente heeft u de mogelijkheid om uw kindje te laten dopen of op te laten dragen en zo een zegen te vragen over het jonge leven. Na uitgebreide studie heeft de kerkenraad besloten beide mogelijkheden aan te bieden. U neemt hiervoor contact op met de scriba en met de predikant. Er is een aantal diensten per jaar hiervoor beschikbaar. U krijgt de gelegenheid een dooptekst te kiezen en ook een doopgeschenk (kinderbijbel). Ook krijgt u in de dienst de gelegenheid een doopkaars aan te steken aan de paaskaars. Samen willen we hier een feestelijke en persoonlijke dienst van maken.

Trouwen

De Koningskerk voelt zich altijd weer vereerd als er een huwelijk ingezegend mag worden in, of vanuit de Koningskerk. U kunt contact opnemen met de scriba en de predikant om een en ander af te stemmen. Als de bruiloft plaatsvindt in de Koningskerk, kunt u de planning afstemmen met de koster. In de aanloop naar de bruiloft toe zal de predikant een afspraak met u maken om de dienst, liturgie, trouwtekst en keuze van de huwelijksbijbel met u door te nemen. In de trouwdienst krijgt u de gelegenheid een huwelijkskaars aan te steken bij de paaskaars.

Uitvaart

Ook bij verdrietige gelegenheden willen we er als gemeente voor elkaar zijn en u steunen waar we kunnen. Als u na het overlijden van een geliefde een uitvaartdienst in of vanuit de Koningskerk wilt organiseren, kunt u het beste contact opnemen met de predikant of de scriba.