Koningskerk

NL96 INGB 0000 4894 03
INGBNL2A
Geref. Kerk Rdam-Feijenoord

Diaconie en Zending

NL73 ABNA 0501 2664 37
ABNANL2A
Diaconie Geref. Kerk Rdam-Feijenoord

Vernieuwingsfonds

NL47 INGB 0009 4869 38
INGBNL2A
Geref. Kerk Rotterdam Feijenoord