Eredienst

Geloven doe je samen. In de gemeenschap met mensen beleef je de gemeenschap met God intensiever. Bij de Koningskerk komen wij op zondagmorgen bijeen om God te eren en ons geloof en liefde met elkaar te delen. Deze samenkomsten noemen wij erediensten. Wees welkom!

In de eerste plaats komen wij bijeen om God te aanbidden en te eren. Wij prijzen Hem door middel van zang en muziek. Daarnaast is er ook een moment van stilte voor een persoonlijk moment met God. Tijdens de dienst bidden wij samen en lezen wij uit de Bijbel. De voorganger licht deze Bijbeltekst(en) toe tijdens de preek/overdenking. In sommige diensten zal er ook een presentatie zijn van de verschillende projecten die wij als kerk steunen of ondernemen.

Onze eredienst is bij uitstek een gelegenheid voor een ontmoeting met God… en met elkaar. We beginnen (bijna) elke zondag om 10.00 uur. Na de dienst is er koffie met een praatje voor wie dat wil.

Kinderdiensten

Voor de allerkleinsten (t/m 2 jaar) is er een crèche tijdens de eredienst. En voor kinderen van 3 t/m 5 jaar is er een peuterdienst. De ouders kunnen de kinderen hier vóór aanvang van de dienst brengen. Kinderen van 6 t/m 11 jaar kunnen eerst bij de ouders in de kerk gaan zitten. Tijdens de dienst zullen zij dan gezamenlijk vertrekken naar hun eigen kindernevendienst.

Tieners

Voor de tieners (12 t/m 16 jaar) is er eens per 4 weken een eigen bijeenkomst. Vóór aanvang van de dienst wachten we in de kerk en gaan dan naar een huiselijke lokatie. Daarbij worden allerlei – voor tieners relevante – onderwerpen besproken.

Adonai

“And the duty of singing praises to God seems to be appointed wholly to excite and express religious affections. No other reason can be assigned why we should express ourselves to God in verse rather than in prose, and do it with music, but only that such is our nature and frame that these things have a tendency to move our affections.”
Jonathan Edwards – Religious affections

Adonai is de praiseband van de Koningskerk Rotterdam. De band heeft als doel de gemeente te ondersteunen in het zingen van moderne praiseliederen, hoofdzakelijk uit de Opwekkingsbundel, maar ook van Sela en Psalmen voor Nu. De missie van de band is Gods grote Naam lof toe te zingen en Hem in liederen te aanbidden! Adonai verleent gemiddeld eens in de drie weken haar medewerking aan de kerkdiensten.

Activiteiten

In de Koningskerk worden verschillende activiteiten georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan de startdag aan het begin van het seizoen, een informatieavond voor nieuwe leden en geïnteresseerden, de vakantiebijbelweek voor de kleintjes, jongerenuitjes en seniorenactiviteiten.

Hemelvaartweekend

De Koningskerk is ook betrokken bij het Hemelvaartweekend. Dit is een ontspannen kamp voor jongeren van 16 – 30 jaar. Gezellig samen zijn rondom een bepaald thema dat als rode draad door het weekend heen gaat. Iedereen kan mee! Kerkelijken, maar ook rand- en onkerkelijken. Zo komen gelovigen, ongelovigen en zoekende mensen met elkaar in aanraking. Hen wordt de gelegenheid geboden, in een gezellige en open sfeer en op een eerlijke en gelijkwaardige manier, met elkaar van gedachten te wisselen over wat hen bezig houdt. De bezinning op de Bijbel speelt in dat gesprek uiteraard een belangrijke rol.

Geestelijke groei

Voor een geestelijk gezonde gemeente is de geestelijke groei van de leden belangrijk. Deze groei is iets persoonlijks en de wijze waarop deze plaatsvindt verschilt per persoon. Het begint echter altijd bij Jezus. Binnen de gemeente zijn er vele mogelijkheden om meer van Jezus te leren en om zo deze groei bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan de verschillende activiteiten, studies (bijbelstudie, alpha cursus, thema avonden), huiskringen en functies in de kerk.

Alpha-cursus

Een basiscursus over het christelijk geloof, hier gaan we samen ontdekken wie Jezus is. Op de cursus worden in tien weken, vijftien verschillende thema’s in van het christelijk geloof besproken. Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons? Enz. Deze cursus is gericht op zoekers en geïnteresseerden, maar is ook buitengewoon waardevol voor degene die al jaren naar de kerk gaat. De cursus wordt bij iedere christen van harte aanbevolen om eens in zijn/haar leven te volgen.

Bijbelstudie

Om de week is er in de Koningskerk een Bijbelstudie onder leiding van de dominee. Hierin diept hij systematisch verschillende onderwerpen of Bijbelboeken uit. Een aanrader voor structurele geestelijke ontwikkeling en groei.

Thema-avonden

In het kerkelijk jaar worden er ook verschillende thema avonden gehouden over thema’s die aansluiten bij de actualiteit of waar we vraag over gekregen hebben. Dit zijn verschillende onderwerpen, we nodigen hier dan ook vaak gastsprekers voor uit. Wanneer deze avonden gehouden worden wordt bekend gemaakt via het Koningskerk Nieuws en de website van de kerk.

Pre-Marriage en Marriage Course

De huwelijks cursussen kun je zien als een investering in je relatie. Aan de hand van verschillende onderwerpen ga je met elkaar in gesprek over wat echt belangrijk is in je relatie. De Pre-marriage course een goede voorbereiding op het huwelijk, dat hopelijk een leven lang mee zal gaan! En wanneer je reeds (misschien al geruime tijd) getrouwd bent, dan helpt de Marriage course je dichter bij elkaar te komen.

De Pre-marriage Course behandelt de volgende onderwerpen:

 • Communiceren;
 • Toewijding;
 • Conflicten oplossen;
 • Liefde levendig houden;
 • Gedeelde doelen & waarden.

De onderwerpen die aanbod komen bij de Marriage course zijn:

 • Sterke fundamenten leggen;
 • De kunst van het communiceren;
 • Conflicten oplossen;
 • Kracht van vergeving;
 • Ouders en schoonouders;
 • Liefde in actie.

Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en creatieve manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid.

Huiskringen

Wij moedigen alle gemeenteleden aan om zich aan te sluiten bij een huiskring. Dit zijn kleine groepen gemeenteleden die regelmatig samenkomen in een informele setting. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de Bijbel bestudeerd, maar wordt er ook gesproken over elkaar persoonlijke geloofsleven. Het is een belangrijke aanvulling op de zondagse eredienst en onderdeel van het gemeentezijn. Het is altijd mogelijk om vrijblijvend bij één van de bestaande kringen op bezoek te gaan.