Zondag 22 april

Aanvang 10:00 uur – De deuren staan open, iedereen is weer van harte welkom om de dienst met ons te vieren. Er is een gastvoorganger die al eens eerder bij ons is geweest. Het is ds. Edwin de Jong, voorheen uit Ouddorp en momenteel werkzaam in Amsterdam. De Bijbel wordt geopend bij Markus 2, vers […]

Lees meer

Zondag 15 april

Ds. Nynke Dijkstra, al eens eerder mochten we haar begroeten, is vanmorgen te gast bij ons en zal de Bijbel lezen, met ons vertellen wat die woorden voor ons betekenen, wat we geloven. Wij zingen van de éne Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die ons zijn Zoon heeft gegeven, die ons een nieuwe […]

Lees meer

Zondag 8 april

Aanvang 10:00 uur – Vanmorgen weer een gastspreker in de Koningskerk. Het is ds. Marien Kollenstaart, sinds enige tijd werkzaam in Nesselande. Hij leest vanmorgen een gedeelte uit de Bijbel en zal dat uitleggen in zijn preek, wat dat oude woord voor ons vandaag betekent. De gemeente zingt de passende liederen zoals ze worden getoond […]

Lees meer

Zondag 1 april, 1e Paasdag

De HEER is waarlijk opgestaan. Met deze uitroep werd in de vroege kerk deze feestdag ‘ingeluid’. Jezus heeft de dood overwonnen en is opgestaan uit het graf. Om deze blijde gebeurtenis te vieren, komt de gemeente samen om te luisteren naar de woorden uit de Bijbel, om de lofliederen te zingen tot eer van God […]

Lees meer

Stille Week; 29, 30 en 31 maart

Aanvang 19:30 uur – Op Witte Donderdag komen we samen om het Heilig Avondmaal te vieren, in herinnering aan de viering die Jezus met zijn leerlingen hield vlak voor Zijn gevangenneming. We lezen de gedeelten uit de Bijbel die gaan over deze periode van Zijn lijden en zingen een aantal liederen, passend bij het thema. […]

Lees meer

Zondag 25 maart

Aanvang 10:00 uur – Het is Palmzondag, de kerk is open en iedereen is welkom om de dienst met ons mee te vieren. We hebben weer een bekend gezicht op het podium, Theo Visser is n.l. de voorganger voor vandaag. De Bijbel wordt geopend bij Markus 15 en de verzen 32-41 zijn het gedeelte waar […]

Lees meer