Zondag 11 februari

Aanvang 10:00 uur – Vandaag zal de dienst in het teken staan van abortus, hierin wordt duidelijk gemaakt wat de ernst is van abortus, maar ook om hoop en vergeving te verkondigen aan iedereen die ermee in aanraking is geweest. Ds. Bram Krol uit is voorganger in de dienst, waarin in samenwerking met, en/of met materiaal […]

Lees meer

Zondag 4 februari

Aanvang 10:00 uur – Op deze zondagmorgen weer een gastspreker die we meerdere keren hebben mogen verwelkomen. Het is ds. Leo van der Eijk uit Maasland. Hij zal met ons de Bijbel lezen uit Kol. 3:15-17 en uitleggen in de preek. Het thema van de verkondiging is; ‘Dankbaarheid’. De vraag is: zijn we wel genoeg dankbaar […]

Lees meer

Zondag 28 januari

Aanvang 10:00 uur – Vanmorgen mogen we weer samen komen om te luisteren naar de woorden van God, zoals we ze kunnen lezen in de Bijbel. Onze eigen voorganger, Louis Krüger zal met ons een gedeelte daarvan lezen en uitleggen in zijn preek. De gemeente antwoordt daarop met liederen zoals die door de liturgie-commissie zijn uitgezocht. […]

Lees meer

Zondag 21 januari

Aanvang 10:00 uur – Zoals Abraham voor de ingang van zijn tent en opeens enkele mannen zag staan die hij gastvrij uitnodigde in zijn tent, zo nodigt het welkomstteam iedereen welkom in de kerk voor de eredienst, want gast-vrijheid is deel van onze geloofsopvoeding. Ook heel welkom is onze éérste gastpredikant van dit jaar, dat is […]

Lees meer

Zondag 14 januari

Aanvang 10:00 uur – Ook vandaag staan de deuren weer wijd open om iedereen binnen te laten voor de viering van onze dienst. Louis Krüger zal in deze dienst voorgaan, met ons de Bijbel lezen, met ons de voorbeden doen voor onze gemeenteleden die we speciaal voor God willen brengen en met ons de dank […]

Lees meer