Welkom

Welkom bij Koningskerk Rotterdam. Wij eren de levende, liefhebbende, rechtvaardige en almachtige God en Heer Jezus Christus en delen Zijn boodschap met de mens.

Agenda

Bekijk onze agenda met kerkdiensten en andere activiteiten

Luister preken

Beluister de preken van de afgelopen periode

Jaarteksten

Bekijk de jaarteksten van de Koningskerk

Vacature

Pastoraal medewerker (0,6 fte)

Nieuws

Hieronder staan de komende diensten. Voor meer diensten kijkt u in de agenda.

Zondag 17 december

Aanvang 10:00 uur – Ook vanmorgen, op de 3e adventszondag komt de gemeente samen om uit te zien naar het feest van de geboorte van de Heiland. Joris van der Spek is de voorganger, die met ons de Bijbel leest en uitlegt in zijn verkondiging. Het gedeelte dat hij heeft gekozen komt uit Mattheüs 2, vers 1 en 2. Het gaat over wijze mannen uit het oosten, mannen met geloof, mannen die zich waagden aan een reis naar het onbekende… Hun doel was het vinden van de nieuw geboren koning, ze volgden de ster. We zingen onze liederen, bidden tot de God van hemel en aarde en geven onze gaven voor de Zending en de Koningskerk. Ook de kinderen van de nevendienst horen hun eigen verhaal, over de profeet Jona, die op reis gaat naar Ninevé.

Zondag 24 december

Aanvang 10:00 uur – De 4e adventszondag, we zien verlangend uit naar de komst van het Kind in de kribbe. Bram Dijkstra, ons welbekend, is de voorganger in deze dienst. Hij zal o.a. uit de Bijbel, Psalm 36 : 10 lezen en dat verwerken in het thema: ‘Het schijnt’.
Daarmee wordt bedoeld dat Jezus in de wereld is gekomen als een licht voor de volken. Tot die God, die de bron is van ons leven, mogen we onze gebeden van lof en dank uitspreken en hem prijzen met ons lied.

De kinderen laten zien wat ze hebben gemaakt in de nevendienst en laten dat zien op het Kerstproject.
Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed en voor een persoonlijk gesprek bij de koffie of thee

Zondag 24 december – Kerstnachtdienst

Aanvang 21:00 uur – Buiten is het donker en koud, maar binnen is het licht en warm. We komen samen om te vieren dat in die donkere tijd de Herder is geboren. Dat zal ook het thema zijn in deze Kerstnachtdienst, waarin Louis Krüger zal voorgaan.

De Bijbel gaat open, we luisteren naar het Woord van God. Wat heeft dat voor ons te zeggen, wat betekent het voor ons leven?
We zingen oude en nieuwe gezangen, daarbij begeleidt op het orgel door Peter Maat.

Het gospel-koor Chananja uit Wijngaarden zal ook medewerking verlenen aan deze Kerstnachtdienst. Het koor bestaat uit leden uit diverse plaatsen in de Alblasserwaard en zingt een gevarieerd programma, o.l.v. de dirigent Peter Koetsveld. Ook onze Chinese gasten die al enige tijd regelmatig in onze diensten komen, zullen voor ons gaan zingen.

Maandag 25 december

Aanvang 10:00 uur – Het is 1e Kerstdag en in grote getale komen de mensen naar de kerk om het feest te vieren dat de Heiland is geboren, de Redder der wereld. Samen luisteren we naar de woorden uit het evangelie die ons vertellen van dit Kind, de zoon van God.
We horen van de herders, die zorgden voor de lammeren voor de tempeldienst, van de engelen die Gods lof zongen, van Jozef en Maria aan wie het kind was toevertrouwd.

Ook wij mogen zingen van dat Kind en heffen onze lofzang aan. Ook vandaag mogen we onze gaven geven, die bestemd zijn voor de Kerk in de Wijk en voor de Koningskerk.

Zondag 31 december – Ochtenddienst

Aanvang 10:00 uur – Het is de laatste zondag in het jaar. De deuren staan wijd open om iedereen binnen te verwelkomen. Op de weekbrief, die bij de ingang wordt uitgedeeld kunt u zien wat er vandaag gebeurd, waar de preek over gaat, wat het thema zal zijn en wat er verder gebeurd. Ds. Theo Visser, die enkele weken geleden ook bij ons te gast was, is de voorganger in deze dienst.

De collecten zijn vandaag voor de Voedselbank en de Koningskerk. We krijgen een update van de zendingsreis van Rogier, ons lid die op zending is in het Midden Oosten.

 

Zondag 31 december – Avonddienst

Aanvang 19:30 uur – Vanavond zijn we, zoals gebruikelijk, weer bij elkaar om het jaar af te sluiten met een eredienst voor God om Hem, de Eeuwige,  in onze gebeden te danken voor het voorbije jaar en om Zijn zegen te vragen in het jaar dat voor ons ligt.  We beginnen onze dienst om 19.30 uur, zodat u tijdig thuis kunt zijn om de jaarwisseling in eigen kring met vrienden of familie te vieren.

Zondag 7 januari

Aanvang 10:00 uur – Vandaag, op onze 1e zondag in het nieuwe jaar, vieren we het Heilig Avondmaal. Mooi dat we mogen beginnen met het sacrament van de tekenen van Jezus’ lichaam en bloed, die heeft gezegd: ‘houd dit voor ogen, Ik ben met jullie, alle dagen…’, ook de dagen in het nieuwe jaar. Louis Krüger is onze voorganger en zal ons vertellen uit het Woord van God, wat dit voor ons betekent, alle dagen van ons leven. Onze gaven zijn voor de stichting Butterfly Way en voor de Koningskerk. De 12+ groep heeft vandaag hun eigen manier om met de Bijbel bezig te zijn.

Zondag 14 januari

Aanvang 10:00 uur – Ook vandaag staan de deuren weer wijd open om iedereen binnen te laten voor de viering van onze dienst. We lezen uit de Bijbel, zingen onze liederen tot eer van God en spreken tot Hem in onze gebeden.

De collecten zijn voor de Voedselbank en voor de Koningskerk, om iedereen te laten delen van de gaven die we zelf hebben ontvangen