Welkom

Welkom bij Koningskerk Rotterdam. Wij eren de levende, liefhebbende, rechtvaardige en almachtige God en Heer Jezus Christus en delen Zijn boodschap met de mens.

Agenda

Bekijk onze agenda met kerkdiensten en andere activiteiten

Luister preken

Beluister de preken van de afgelopen periode

Jaarteksten

Bekijk de jaarteksten van de Koningskerk

Nieuws

Hieronder staan de komende diensten. Voor meer diensten kijkt u in de agenda.

Zondag 18 november

Aanvang 10:00 uur – Buiten waait de wind en het is koud, maar binnen is een warm onthaal door het welkomstteam. Vanmorgen ook een warm welkom voor onze gast-spreker, Setkin Sies, voor velen bekend. Hij leest voor ons uit de Bijbel, uit de profeet Micha. Over wat God tot de mens zegt in hoofdstuk 6. Setkin zegt; ‘geen schoner spreuk en méér van kracht, dan Micha 6 vers 8’. In zijn meditatie zal hij uitleggen wat deze woorden voor ons betekenen. Ook een warm welkom voor de band Double Sound uit Dordrecht, die de viering met veel enthousiasme muzikaal zal verzorgen. Onze gaven mogen we, óók met veel enthousiasme, geven voor de diaconie en voor de Koningskerk.

Zondag 25 november – Eredienst

Aanvang 10:00 uur – Vanmorgen, op de laatste dag van het kerkelijk jaar, herdenken we de overledenen uit de gemeente die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Louis Krüger is de voorganger, die een passend gedeelte uit de Bijbel zal lezen en de meditatie zal houden. We zingen onze liederen, onder begeleiding van de muziek van het orgel dat bespeelt wordt door Peter Maat. We spreken onze gebeden in stilte en steken een kaars aan om de overledenen te gedenken, die wél uit ons midden zijn, maar niet uit ons hart. De collecten zijn vanmorgen voor de pioniersplek Boeiend, waar Joris, Aafke, Frans en Irma als team de boodschap van de Bijbel in de wijk brengen.

Zondag 25 november – Genezingsdienst

Aanvang 19:00 uur – ’s Avonds, om 19.00 uur is er een genezingsdienst met evangelist Jan Zijlstra. In deze dienst wordt gezongen, gebeden en vooral gebeden om genezing voor hen die heel graag genezen willen worden door God, de Schepper van al wat leeft.

Zondag 2 december

Aanvang 10:00 uur – Het is de 1e advent, de kerk begint aan een nieuwe periode, we kijken vol verwachting uit naar de komst van Christus de Heer. Iets mogen we daar nu al van zien, want ‘de tafel van de Heer’ staat gedekt voor in de kerk en we vieren als gemeente het Heilig Avondmaal. We lezen de Bijbel, het Woord van de Eeuwige, dat al eeuwen lang de mensen bemoedigt en vertroost. Een nieuw Kerkelijk Jaar, een nieuw begin: Na verootmoediging en vergeving voor fouten die in het afgelopen jaar (jaren) zijn gedaan op het gebied van pastoraat en luisteren naar de gemeenteleden, is er ook een moment om het oude af te sluiten en een nieuw begin te maken, de gemeente samen met de kerkenraad, de dominee en de pastoraal werker. Louis Krüger en Anita Stigter zullen in deze dienst voorgaan. Muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de groep Luister, uit Papendrecht. De collecten zijn bestemd voor de diaconie, om hen die het nodig hebben te ondersteunen, en voor de Koningskerk, voor de diverse uitgaven die gedaan worden om kerk te zijn.

Zondag 9 december

Aanvang 10:00 uur – Bram Dijkstra, ons wel bekend, is vandaag onze gastspreker die in deze 2e adventsdienst zal voorgaan, de Bijbel zal lezen en ons voor zal gaan in de gebeden. We zingen de aangegeven liederen, daarbij begeleid op het orgel door Harry Heystek. Ook vandaag heeft de 12+ groep hun eigen bijeenkomst, waar ze met de leiding zullen spreken over de Bijbel, het geloof, de kerk en hoe je dat vorm kan geven in je dagelijks leven. In de dienst is er ook een presentatie van het werk van Rogier, die in de Arabische landen het evangelie brengt.

Zondag 16 december

Aanvang 10:00 uur – Ds. Ruben Schep, uit Capelle aan de IJssel is onze gastpredikant voor deze morgen. Volgende keer hopen we u meer te kunnen vertellen.

Zondag 23 december

Aanvang 10:00 uur – Ds. Leo van der Eijk

Zondag 24 december – Kerstnachtdienst

Aanvang 19:00 uur – Ds. Louis Krüger

Zondag 25 december – Kerstmis

Aanvang 10:00 uur – Ds. Louis Krüger

Zondag 30 december

Aanvang 10:00 uur – Ds. Hans Schaap