Welkom

Welkom bij Koningskerk Rotterdam. Wij eren de levende, liefhebbende, rechtvaardige en almachtige God en Heer Jezus Christus en delen Zijn boodschap met de mens.

Agenda

Bekijk onze agenda met kerkdiensten en andere activiteiten

Luister preken

Beluister de preken van de afgelopen periode

Jaarteksten

Bekijk de jaarteksten van de Koningskerk

Vacature

Pastoraal medewerker (0,6 fte)

Nieuws

Hieronder staan de komende diensten. Voor meer diensten kijkt u in de agenda.

Zondag 25 februari

Aanvang 10:00 uur – Onze eigen predikant, Louis Krüger, zal vanmorgen in de dienst voorgaan en op zijn manier met ons in de preek het Bijbelgedeelte uitleggen dat hij heeft uitgekozen voor vandaag. Gezamenlijk zingen we onze liederen tot lof van God, die ons redt en bevrijdt van de dood (Ps. 51:16).

In deze dienst mogen we onze gaven geven voor de AWZ zending, waar Rogier mee samenwerkt op zijn missie en voor de Koningskerk. Tijdens de dienst zal er ook een presentatie zijn van het zendingswerk van Rogier. De kinderen horen in de nevendienst het verhaal van Jezus, die verheerlijkt wordt op de berg. Na de dienst staat het ministry team voor u klaar voor persoonlijk gebed of gesprek. En in de keuken is er natuurlijk een lekker kopje koffie of thee gezet om met elkaar nog wat te kunnen napraten.

Zondag 4 maart

Aanvang 10:00 uur – Het welkomstteam nodigt iedereen uit om met ons de dienst te vieren. Ook welkom is mevrouw Annabell de Jong uit Spijkenisse, die is uitgenodigd om in deze dienst voor te gaan. De Bijbellezingen komen uit Spreuken 3 : 5-6 en 1 Kor. 3 : 11.

Het thema van de preek is: ‘Back to the basics’. Terug naar de fundamenten van ons geloof, wat is de basis van mijn geloof? Als kerk in de wijk willen we ons geloof ook uitdragen naar buiten en dat doen we in het kader van ‘Kerk in de Wijk’. Daarvoor is ook de 1e collecte bestemd, de 2e collecte is voor de Koningskerk.

De jeugd van de 12+ groep heeft vanmorgen hun eigen bijeenkomst, waar ze met hun leiding zullen praten over geloof, kerk en de wereld waarin we leven.

Zondag 11 maart

Aanvang 10:00 uur – Vanmorgen staat voorin de kerk een wit gedekte tafel met glimmende schalen en bekers voor het brood en de wijn, waarop de kaarsen zullen worden aangestoken bij het vieren van het Heilig Avondmaal. De maaltijd van de Heer, die heeft gezegd ‘Ik ben de Goede Herder, die Zijn leven geeft voor de schapen. Dit offer, Zijn vlees en bloed, willen wij vanmorgen dankbaar gedenken met brood en wijn.

Louis Krüger is de voorganger in deze dienst, hij leest met ons de passende Bijbelgedeelten en nodigt ons uit aan de tafel van de opgestane Heer. De gemeente zingt van deze Heer met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen de Geest heeft ingegeven en uit diverse bundels op het scherm worden gezet.

Ook zal vanmorgen onze nieuwe Pastoraal Medewerker, Anita Stigter, aan de gemeente worden voorgesteld. Wij heten haar hartelijk welkom in onze gemeente.

Zondag 18 maart

Aanvang 10:00 uur – Ook vanmorgen staan de deuren weer open voor iedereen die binnen wil komen en met ons de eredienst wil meevieren. We luisteren naar de woorden uit de Bijbel, naar de uitleg in de preek en we zingen vol vreugd onze liederen tot eer van God de Vader, tot eer van de Zoon en tot eer van de Heilige Geest.

Ds. Krüger zal vandaag in de dienst voorgaan. De muziek komt vandaag van het orgel, bespeelt door Peter Maat en van de band Adonai, die weer een aantal prachtige liederen voor ons heeft ingestudeerd.