Welkom

Welkom bij Koningskerk Rotterdam. Wij eren de levende, liefhebbende, rechtvaardige en almachtige God en Heer Jezus Christus en delen Zijn boodschap met de mens.

Agenda

Bekijk onze agenda met kerkdiensten en andere activiteiten

Luister preken

Beluister de preken van de afgelopen periode

Jaarteksten

Bekijk de jaarteksten van de Koningskerk

Vacature

Pastoraal medewerker (0,6 fte)

Nieuws

Hieronder staan de komende diensten. Voor meer diensten kijkt u in de agenda.

Zondag 22 juli

Aanvang 10:00 uur – Jan van Keulen, ons allen welbekend van de diverse gemeentezaken waar hij zich mee bezig houdt, is vandaag de voorganger in de dienst. Hij gaat met ons een gedeelte lezen uit de Bijbel, uit Jakobus 2: 14 – 26 en dat uitleggen in de overdenking, waarvan het thema is: “ Gelovers zijn daders”

Als je gelooft ga je ook doen. Je wordt een doener, een dader. Het geloof daagt ons uit om in doen en laten, ons geloof te tonen. Zonder daden is het geloof nutteloos. Jakobus houdt in zijn brief een prikkelend pleidooi om ons geloof nuttig te laten worden door daden. Willen wij ons hierdoor laten uitdagen? Onze gaven mogen we geven voor Kerk in de Wijk, om daadwerkelijk kerk te zijn temidden van de mensen rondom de kerk en voor de Koningskerk, om de kosten te dragen voor de kerk waarin onze activiteiten, onze daden, plaatsvinden.

Zondag 29 juli

Aanvang 10:00 uur – Het is zomertijd, soms een warme tijd, maar op zondagmorgen altijd een warm onthaal voor iedereen die met ons de dienst wil vieren rondom het Woord. Ook een warm onthaal aan ds. Jeanette Westerkamp, zij zal vanmorgen voorgaan in de dienst. Zij wil het hebben over; Vakantietijd. Voor de meeste mensen even pas op de plaats. Uitrusten, bezinnen misschien.

Waar zijn we druk mee? Waar maken we ons druk over? Wat is de moeite waard om voor te gaan en waar willen we voor oppassen? De Bijbellezing komt vanmorgen uit Psalm 127, die begint met de woorden; ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. De collecten zijn vanmorgen voor de diaconie en de Koningskerk. De kinderen horen in hun bijeenkomst iets uit de brief aan de Efeziërs, waarin staat te lezen dat God ons kracht geeft door zijn Geest. De gemeente zingt de liederen van geloof en dankbare aanbidding en na de dienst staat het ministryteam voor u klaar voor persoonlijk gebed. En het kostersteam in de keuken heeft natuurlijk weer gezorgd voor een lekker ‘bakkie troost’.

Zondag 5 augustus

Aanvang 10:00 uur – Vanmorgen weer een bekend gezicht op het podium die met ons de dienst zal leiden. Het is onze eigen pastorale medewerker, Anita Stigter uit Papendrecht. Zij leest met ons een gedeelte uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 15 : 1-11, wat ze daarna gaat uitleggen in de preek met als thema: ‘Pappa, ik lijk steeds meer op jou’.

We zingen onze gezangen en spreken onze gebeden uit tot de God die hemel en aarde gemaakt heeft en op wie we steeds meer mogen lijken. We mogen uit dankbaarheid onze gaven geven voor de Evang. Theologische Faculteit in Leuven, waar onze Joris ook zijn opleiding heeft gehad en we meerdere sprekers van hebben gezien in de Koningskerk. Na afloop kunt u natuurlijk nog wat napraten met elkaar, óók over de preek, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Zondag 12 augustus

Aanvang 10:00 uur – Op deze zondag nodigt het welkomstteam u hartelijk uit en krijgt u de wekelijkse nieuwsbrief, met de actuele mededelingen. Ds. Louis Krüger is de voorganger en we luisteren naar de woorden uit de Bij-bel en de uitleg daarvan in de preek. We zingen ons loflied, ons lied van aanbidding of dankbaarheid, onder begeleiding van de muziek van het orgel, bespeeld door Peter Maat. Onze gaven zijn de diaconie en de Koningskerk, om iedereen naar behoefte te kunnen voorzien.

Zondag 19 augustus

Aanvang 10:00 uur – Jan van Keulen is deze zondag opnieuw onze voorganger en gaan we verder met de brief van Jakobus, nu bij de hoofdstukken 1 en 3. Het thema zal dan zijn; ‘Tem je tong’. De tong is een van onze kleinere lichaamsdelen. Maar juist dit lichaamsdeel heeft veel kracht en macht. Daarover de volgende keer meer.