Welkom

Welkom bij Koningskerk Rotterdam. Wij eren de levende, liefhebbende, rechtvaardige en almachtige God en Heer Jezus Christus en delen Zijn boodschap met de mens.

Agenda

Bekijk onze agenda met kerkdiensten en andere activiteiten

Luister preken

Beluister de preken van de afgelopen periode

Jaarteksten

Bekijk de jaarteksten van de Koningskerk

Nieuws

Hieronder staan de komende diensten. Voor meer diensten kijkt u in de agenda.

Zondag 22 oktober – Kinderdienst met Ds. Louis Krüger

Vanmorgen zijn de kinderen onze belangrijkste gasten in de kerk. Het is ‘Kinderdienst’, de voorganger is Louis Krüger en het thema van de dienst is: ‘Samen met God op reis’.

Tijdens deze dienst, waarbij de kinderen op survival gaan, ontdekken de kinderen dat God voor ons blijft zorgen net zoals hij voor de Israëlieten zorgde toen zij op reis gingen.

Na een gezamenlijk deel met zang en een spel is er een preek voor de volwassenen en gaan de kinderen met behulp van een routekaart een spelcircuit uitvoeren waarbij er o.a. een paspoort gemaakt wordt en er een survival parcours wordt doorlopen.

Na afloop van de dienst worden er buiten marshmallows geroosterd boven een vuurkorf.

De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor WWCF, voor de kinderen op de leerboederijen in Cambodja en voor de Koningskerk.

De muziek komt van onze band; Adonai en van Peter Maat op het orgel.

Zondag 29 oktober – Eredienst met Dhr. Peter Naaktgeboren

De deuren van de kerk staan weer open om iedereen binnen te laten komen. Ook de gasten zijn van harte welkom, zo ook onze gastvoorganger van deze morgen, Peter Naaktgeboren, een spreker die regelmatig voorgaat in evangelische gemeenten.

Ook René Barnard is van harte welkom, hij zorgt vanmorgen voor de begeleiding van de gemeentezang, waarmee we onze God willen loven en prijzen.

Collecten

We mogen ook God dienen met onze gaven die vanmorgen bestemd zijn voor de Diaconie en de Koningskerk.

Het bruiloftsmaal

De kinderen horen in de nevendienst het verhaal over de gelijkenis van het bruiloftsmaal uit Matteüs 22.

Genezingsdienst: Jan Zijlstra

’s Avonds om 19.00 uur is Jan Zijlstra te gast. Hij zal voorgaan in de Genezingsdienst, waarbij iedereen uitgenodigd wordt om voor hem of haar om genezing te vragen bij God de Vader.

Zondag 5 november – Dankdienst met Ds. Mirjam Kollenstaart

Het is alweer een poosje geleden (augustus 2016), dat ds. Mirjam Kollenstaart bij ons te gast was. Vanmorgen is zij er weer en zal voorgaan in de dienst en met ons de Bijbel lezen en het gedeelte uitleggen in de preek.

Dankdienst

Het is vandaag Dankdienst, dat zal ongetwijfeld ook in de preek te merken zijn. Het is sowieso te merken aan de collecte, die op de bekende, bij ons gebruikelijke manier zal plaatsvinden.

We zijn ook dankbaar voor de muziek waarmee de gemeente de liederen van dank mag zingen. Ook mogen we onze dankbaarheid vorm geven door mee te doen met de actie van de diaconie. Dit jaar willen ze verzorgingspakketten samenstellen voor het Buurtzorgpension Rotterdam op het Noordereiland waar mensen tijdelijk verblijven die even niet thuis kunnen wonen.

Zondag 12 november – Viering Heilig avondmaal met Ds. Theo Visser

Naomi had gehoord dat de HEER naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven.
(Ruth 1:6 NBG)

Heilig avondmaal

Als een echo van die woorden lang geleden zien we dat vanmorgen in de dienst als we het Heilig Avondmaal met elkaar mogen vieren.
God heeft naar ons omgezien! Jezus is gekomen, het ware brood dat uit de hemel is gekomen.
Vanmorgen mogen we het brood en de wijn proeven, de tekenen van het lichaam van Hem, die naar ons omziet.

Voorganger

De voorganger is ds. Theo Visser uit Rotterdam, van onze ‘buurgemeente’ Leef op Katendrecht.

Onze gaven mogen we geven voor de Diaconie, om diverse projecten en individuele mensen te ondersteunen waar dat nodig is en voor de Koningskerk, om kerk te kunnen zijn voor de wijk en de gemeente.