Welkom

Welkom bij Koningskerk Rotterdam. Wij eren de levende, liefhebbende, rechtvaardige en almachtige God en Heer Jezus Christus en delen Zijn boodschap met de mens.

Agenda

Bekijk onze agenda met kerkdiensten en andere activiteiten

Luister preken

Beluister de preken van de afgelopen periode

Jaarteksten

Bekijk de jaarteksten van de Koningskerk

Vacature

Pastoraal medewerker (0,6 fte)

Nieuws

Hieronder staan de komende diensten. Voor meer diensten kijkt u in de agenda.

Zondag 1 april, 1e Paasdag

De HEER is waarlijk opgestaan. Met deze uitroep werd in de vroege kerk deze feestdag ‘ingeluid’. Jezus heeft de dood overwonnen en is opgestaan uit het graf. Om deze blijde gebeurtenis te vieren, komt de gemeente samen om te luisteren naar de woorden uit de Bijbel, om de lofliederen te zingen tot eer van God en om ons geloof uit te jubelen.

Aanvang 10:00 uur – Ds. Louis Krüger is de voorganger die de dienst zal leiden, Adonai zal weer prachtige muziek en zang laten horen en Peter Maat begeleidt de gemeentezang op het orgel.
Ook onze nieuwe pastoraal medewerker, Anita Stigter, zal in deze dienst worden bevestigd. De kinderen in de nevendienst horen ook het verhaal van de opstanding, van de vrouwen die bij de opgaande zon naar het graf lopen.

Onze gaven mogen we geven voor W.W.C.F., het project van de kinderleerboerderij en voor de Koningskerk.

Zondag 29 april

Aanvang 12:00 uur – Wat later dan gebruikelijk, wat méér uitgeslapen dan op andere zondagen, hebben we vandaag onze ‘Uitslaapdienst’.

We doen dit om diegenen die wat verder weg wonen of die de diensten van 10.00 uur te vroeg vinden, ook de gelegenheid te geven om bij de eredienst erbij te zijn. Louis Krüger is de voorganger en het thema waar hij over zal spreken is: ‘FoMo’?

De muzikale begeleiding komt op deze zondag van de gospelband All4Him, een interkerkelijke praiseband uit Zwijndrecht. Wat hetzelfde is als bij andere diensten, is dat we collecteren. Onze gaven zijn vandaag voor het project Kerk in de Wijk, om als Koningskerk ook in de wijk activiteiten te doen en te laten merken aan de bewoners dat hier een kerk is, en ook voor de kerk zelf, voor de ‘lopende kosten’ te kunnen betalen.

Na de dienst is er een High Tea en kunt u nog wat napraten met elkaar en met de gasten die speciaal naar deze dienst zijn gekomen.

Zondag 6 mei

Aanvang 10:00 uur – Vandaag een bekende gastspreker. Het is ds. Leo van der Eijk uit Maasland. Hij zal met ons de Bijbel lezen en kiest daarvoor een gedeelte uit, dat hij verder zal uitleggen in de preek. De woorden van God, wat die voor betekenis hebben voor de gemeente. We zingen de aangegeven liederen, waarin we God de eer geven, ons geloof uitzingen en ons vertrouwen in Hem die onze Vader is. De collecten zijn in deze dienst voor Save Haven, een stichting die hulp biedt aan vluchtelingen en voor de Koningskerk. Na de dienst is er weer een ‘bakkie troost’ voor ons en kunnen we napraten over de dienst.

Donderdag 10 mei

Aanvang 19:30 uur – Het is Hemelvaartsdag, in de kerk wordt nu stilgestaan bij de Hemelvaart van Jezus, nadat Hij zijn werk op aarde had volbracht. We denken aan de troostvolle woorden van Jezus die heeft gezegd; ‘ik zal u niet als wezen achterlaten’.(Joh. 14) we zien uit naar de Geest die bij ons zal komen. De voorganger is Setkin Sies.

Zondag 13 mei

Aanvang 10:00 uur – Ook nu weer een bekende voorganger in onze dienst. We verwelkomen Willem de Vink, onze ‘overbuurman’ van het Noordereiland. Hij leest vanmorgen een gedeelte uit Joh.14, vers 16-17. Het thema van zijn overdenking, kort voor Pinksteren is: ‘Je hebt Hem in je’. De vraag die hij in de preek stelt is; Blijft de Heilige Geest altijd in ons? We zingen onze liederen tot eer van God, daarbij begeleidt op het orgel door Peter Maat. Onze gaven zijn voor Boeiend!, het pioniersproject waar Joris, Aafke, Frans en Irma actief zijn om de mensen in de wijk te bereiken met het evangelie en voor de Koningskerk. De kinderen in de nevendienst horen vandaag het verhaal over de spraakverwarring in Babel. Ook nu staat het ministryteam voor u klaar voor persoonlijk gesprek of voorbede.

Zondag 20 mei – Pinksteren

Aanvang 10:00 uur – Pinksteren! Het is zover, de Heilige Geest wordt uitgestort over de volgelingen van Jezus. Op ieder van hen kwamen de vlammen van vuur, teken van de Geest.

Louis zal vanmorgen op deze feestdag voorgaan en met ons de Bijbellezen en uitleggen in zijn preek. We zingen de liederen die passen bij het thema.
Ook de cantorij laat van zich horen met een aantal bekende liederen. De collecte, hoe kan het ook anders, is bestemd voor de Zending, om net als op het 1e Pinksterfeest, het mogelijk te maken aan iedereen het evangelie te vertellen.

We krijgen ook een presentatie te zien van onze eigen zendeling, die verteld over zijn werk in het Midden-Oosten. Ook kijken we uit naar wat de kinderen hebben gemaakt in het Pinksterproject van de kindernevendienst.