Welkom

Welkom bij Koningskerk Rotterdam. Wij eren de levende, liefhebbende, rechtvaardige en almachtige God en Heer Jezus Christus en delen Zijn boodschap met de mens.

Agenda

Bekijk onze agenda met kerkdiensten en andere activiteiten

Luister preken

Beluister de preken van de afgelopen periode

Jaarteksten

Bekijk de jaarteksten van de Koningskerk

Vacature

Pastoraal medewerker (0,6 fte)

Nieuws

Hieronder staan de komende diensten. Voor meer diensten kijkt u in de agenda.

Zondag 26 augustus

Aanvang 10:00 uur – Het is zondagmorgen, het welkomstteam staat bij de deur, de mensen komen overal vandaan om samen met elkaar in de eredienst onze God te eren met liederen en gebeden. Louis Krüger is de voorganger en zal een gedeelte uit de Bijbel voor ons lezen en het gedeelte uitleggen in z’n preek. De muziek, die de gemeentezang begeleidt, komt van het orgel dat bespeeld wordt door Peter Maat. De collecten zijn van morgen voor Ikusasa, voor de kinderen in Zuid-Afrika, om voor hen ook in de toekomst mogelijkheden te geven  en voor de Koningskerk.

Zondag 2 september

Aanvang 10:00 uur – Op zaterdag, 25 augustus, is de Startdag geweest, met spel en ontspanning. We gaan met elkaar weer een nieuw seizoen beginnen en dat doen we op zondag met een zegendienst in de kerk. Louis Krüger is de voorganger, die met ons een gedeelte uit de Bijbel leest en verwerkt in de verkondiging zoals hij dat gebruikelijk is te doen. Ook is er in de dienst een moment waarop ieder naar voren kan komen om een persoonlijk moment te hebben om de zegen te ontvangen. In de dienst zingen we de liederen die door het beamerteam worden gepresenteerd op het scherm en spreken we onze gebeden uit tot God, onze Vader, de Schepper van alle dingen. Adonaï, onze band, is ook present om de gemeentezang op muzikale wijze te ondersteunen. We mogen onze gaven geven voor Boeiend!, de pioniersplek op Rotterdam-Zuid en voor de Koningskerk. De kinderen in de nevendienst horen het verhaal van Nebukadnessar, die een droom had waarin gedachten bij hem opkwamen over wat er in de toekomst (in het nieuwe seizoen?) gebeuren zal.

Zondag 9 september

Aanvang 10:00 uur – Ook nu staat het welkomstteam klaar bij de deur om iedereen te verwelkomen in onze eredienst. We vieren ook het Heilig Avondmaal, het moment waar brood en wijn zichtbaar en tastbaar  worden als lichaam en bloed van onze Heiland Jezus Christus, die ons door Zijn offergave heeft verzoend met de Vader. Ds. Krüger is de voorganger in deze dienst en zal de Bijbel met ons lezen en ons uitnodigen aan de tafel van de Heer. De collecten zijn voor de zending, voor het project waar Rik en Caroline Mager werkzaam zijn in Rwanda en voor de Voedselbank Koningskerk, om wat extra’s te kunnen geven voor de cliënten van de Voedselbank.

Zondag 16 september

Aanvang 10:00 uur – Vandaag staan de deuren weer wijd open om iedereen binnen te laten om samen met elkaar een eredienst te vieren tot eer van God de vader, de Schepper van hemel en aarde. Ook welkom is ds. Niels de Jong, uit Rotterdam-Blijdorp die in deze dienst zal voorgaan, de Bijbel zal lezen en het gedeelte uitleggen in de verkondiging. Met elkaar zingen we de aangegeven liederen en spreken we onze gebeden uit. Onze gaven zijn vandaag voor de diaconie, voor diverse projecten en persoonlijke ondersteuning vanuit de Koningskerk en voor de Koningskerk zelf, waaruit bijv. ook voor de koffie wordt gezorgd die we na de dienst met elkaar gebruiken terwijl we nog wat napraten over de dienst of gewoon met elkaar. De jeugd van de 12+ groep heeft vanmorgen hun eigen bijeenkomst.