Welkom

Welkom bij Koningskerk Rotterdam. Wij eren de levende, liefhebbende, rechtvaardige en almachtige God en Heer Jezus Christus en delen Zijn boodschap met de mens.

Agenda

Bekijk onze agenda met kerkdiensten en andere activiteiten

Luister preken

Beluister de preken van de afgelopen periode

Jaarteksten

Bekijk de jaarteksten van de Koningskerk

Nieuws

Hieronder staan de komende diensten. Voor meer diensten kijkt u in de agenda.

Zondag 24 september 2017 – Uitslaapdienst met Gospelkoor DeeVee

Uitslaapdienst 2017-09-24

We beginnen wat later vandaag, n.l. om 12.00 uur.
Het is vanmorgen een Uitslaapdienst. Iedereen is uitgeslapen: de dominee, de mensen in de kerk, het gospelkoor DeeVee. En verder allen die meewerken in deze dienst. Het thema is ‘Toeval of Schepper’ en daar zal onze voorganger in zijn meditatie vanuit de Bijbel uitleg aan geven.

Gospelkoor DeeVee:

Het gospelkoor DeeVee zal o.l.v. hun dirigent, Frans Korpershoek,  een aantal liederen voor ons zingen. Het wordt dus genieten op deze zondag.

De collecten zijn vandaag voor Kerk in de Wijk, om ook de mensen die in de wijk wonen te laten genieten van het evangelie en voor de Koningskerk.

Na de dienst kunt u nog genieten van een High Tea en Oersoep. Daarbij is het natuurlijk ook mogelijk om wat na te praten over de dienst met elkaar.

Zondag 1 oktober – Israël-zondag met Ds. Bram Krol

Het is vandaag Israël-zondag. In veel kerken is er aandacht voor het volk van Israël. Er zijn gebedsdiensten en speciale Israël-avonden of -concerten. In de kerkorde van de PKN staat het zo verwoordt;

§1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden … delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Voorganger:

Ds. Bram Krol zal in deze dienst voorgaan en ons ongetwijfeld het één en ander vanuit de Bijbel uitleggen. Hoe wij als kerk geënt zijn op het volk van Israël. We zingen van de Heer, de God van Abraham, Isaak en Jakob, de Vader van onze Heer Jezus.

De collecten zijn voor het Evangelisch Werkverband en voor de Koningskerk. Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede, voor in de kerk. En kunt u nog wat napraten met elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee.

Zondag 8 oktober – Doopdienst door Ds. Krüger

Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen...

Deze woorden uit het Markus evangelie worden vandaag zichtbaar als er kinderen worden gedoopt, opgedragen en gezegend worden.

Voorganger:

Ds. Krüger zal in deze dienst voorgaan. Ons de Bijbel uitleggen in zijn verkondiging. En het sacrament van de doop en het opdragen vorm geven. De gemeente zingt de passende liederen die de liturgie commissie heeft uitgezocht. Daarbij begeleid op het orgel door Peter Maat.

Ook de cantorij, o.l.v. Jan van Keulen zal vanmorgen van zich laten horen en enkele liederen zingen. We geven onze gaven voor de Navigators, de christelijke studentenvereniging en voor de Koningskerk.

Zondag 15 oktober – Eredienst met Dhr. Willem de Vink

Vanmorgen worden we weer verwelkomd aan de deur voor de eredienst die we samen vieren.

Voorganger:

Ook dhr. Willem de Vink, is als gastspreker welkom in de dienst, waarin we luisteren naar de woorden van God, zoals die vanmorgen worden gelezen en uitgelegd in de preek. We zingen onze liederen tot eer van Hem die hemel en aarde heeft gemaakt en die ons trouw blijft tot in eeuwigheid. De collecten zijn bestemd voor de Voedselbank en de Koningskerk.

De kinderen mogen zoals altijd met de leiding naar hun eigen zaal, waar ze het Bijbelverhaal horen over de weduwe die bij de rechter blijft vragen om recht te spreken.

12+ groep:

Ook de grotere jeugd van de 12+ groep heeft vanmorgen hun eigen bijeenkomst met hun leiding.