Welkom

Welkom bij Koningskerk Rotterdam. Wij eren de levende, liefhebbende, rechtvaardige en almachtige God en Heer Jezus Christus en delen Zijn boodschap met de mens.

Agenda

Bekijk onze agenda met kerkdiensten en andere activiteiten

Luister preken

Beluister de preken van de afgelopen periode

Jaarteksten

Bekijk de jaarteksten van de Koningskerk

Vacature

Pastoraal medewerker (0,6 fte)

Nieuws

Hieronder staan de komende diensten. Voor meer diensten kijkt u in de agenda.

Zondag 24 juni

Aanvang 10:00 uur – Ook vanmorgen is iedereen welkom en vieren we tezamen de eredienst, waarin als gastpredikant ds. Menno Zandbergen uit Waddinxveen voor zal gaan. U kent hem vast wel, want hij is al meerdere keren bij ons te gast geweest. Het is nog niet zeker, welk gedeelte hij uit de Bijbel zal kiezen om met ons te lezen. Dat is nog een verrassing. Wel is zeker, dat hij dat op een duidelijke manier aan ons zal uitleggen in de preek, wat die Woorden van God voor ons betekenen.

Onze gaven zijn deze keer voor de stichting Butterfly Way, die zorgt voor huisvesting en onderwijs in Zuid-Afrika. De tieners gaan naar hun eigen dienst, waarbij ze op hun manier leren waarom de Bijbel voor hen belangrijk is.

Zondag 1 juli

Aanvang 10:00 uur – Een bijzondere dienst, er wordt gedoopt en opgedragen! Onze eigen dominee is de voorganger en zal de Bijbel lezen en op zijn manier uitleggen in de preek. Voor de ‘grote’ mensen wordt in de Kerk de Bijbel geopend en een gedeelte daaruit gelezen, waarna we luisteren naar de uitleg daarvan. Voor de ‘kleinere’ mensen wordt er in de kindernevendienst een verhaal uit de (kinder)bijbel gelezen  en verteld, dat we mogen leven als dankbare kinderen van God. De muziek komt van het orgel, bespeeld door Peter Maat en van de band Adonai, die hiermee zorgt voor een extra feestelijke dienst. De collecten in de dienst zijn voor Kerk in de Wijk en voor de Koningskerk.

’s Avonds hebben we met elkaar een avondzangdienst, waarin we een aantal bekende en nieuwe liederen zingen om God de eer te geven, om ons vertrouwen in ons geloof vorm te geven, om samen met elkaar deel te zijn van de éne grote kerk van Jezus Christus.

Zondag 8 juli

Aanvang 10:00 uur – Vandaag weer een bijzondere dienst. ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je’, zei de engel van de Heer tegen Elia. (1 Kon. 19:7) Bijna dezelfde woorden klinken vanmorgen als we worden uitgenodigd aan de tafel van de Heer. ‘Neem, eet’, dit is Mijn lichaam en drink allen uit de beker’, zei Jezus tegen Zijn leerlingen. Het is het teken van het bloed dat vergoten is tot vergeving van zonden.
Met deze woorden vieren we het Heilig Avondmaal. We worden gesterkt in ons geloof, ook voor onze verdere reis door ons leven.

Louis Krüger zal vanmorgen het Woord lezen en uitleggen en het sacrament aan ons uitdelen. Dankbaar geven we onze gaven in de collecten voor Safe Haven en de Diaconie, om daarmee hen die het minder goed gaat te ondersteunen.

Het ministryteam staat, zoals gebruikelijk, voor u klaar voor een persoonlijk gebed en er is voor iedereen een kopje koffie of thee, om na de dienst nog wat bij te praten.

Zondag 15 juli

Aanvang 10:00 uur – Ds. Hans Schaap uit Rotterdam IJsselmonde is onze gastspreker in de dienst. Hij is welkom geheten door het welkomstteam aan de deur, evenals alle anderen die bij ons binnenkomen.

De Bijbel wordt geopend bij Gal. 5, waarvan een aantal verzen en bij 2 Kor. 3. Een aantal ‘trefwoorden zijn; ‘vrijheid, geloof, waarheid, liefde en de Geest van de Heer’. We zien met belangstelling uit naar de uitleg van de gekozen Bijbelteksten.

René Barnard zal de gemeentezang begeleiden op het orgel en onze gaven zijn bestemd voor de mensen van de Voedselbank, die op vrijdag hun pakketje ophalen en waarvoor soms wat extra’s wordt gegeven en voor de Koningskerk, om kerk te kunnen zijn in deze wijk.

Na de dienst is er voor iedereen een ‘bakkie troost’.