Welkom

Welkom bij Koningskerk Rotterdam. Wij eren de levende, liefhebbende, rechtvaardige en almachtige God en Heer Jezus Christus en delen Zijn boodschap met de mens.

Agenda

Bekijk onze agenda met kerkdiensten en andere activiteiten

Luister preken

Beluister de preken van de afgelopen periode

Jaarteksten

Bekijk de jaarteksten van de Koningskerk

Vacature

Pastoraal medewerker (0,6 fte)

Nieuws

Hieronder staan de komende diensten. Voor meer diensten kijkt u in de agenda.

Stille Week; 29, 30 en 31 maart

Aanvang 19:30 uur – Op Witte Donderdag komen we samen om het Heilig Avondmaal te vieren, in herinnering aan de viering die Jezus met zijn leerlingen hield vlak voor Zijn gevangenneming. We lezen de gedeelten uit de Bijbel die gaan over deze periode van Zijn lijden en zingen een aantal liederen, passend bij het thema.

Aanvang 19:30 uur – Op Goede Vrijdag komen we weer bij elkaar, nu om te gedenken hoe Jezus werd gevangen genomen, veroordeeld werd en gekruisigd. We lezen ook nu de Bijbel met een aantal passende passages en overdenken wat het offer van Jezus voor ons betekend.

Aanvang 19:30 uur – Op Stille Zaterdag komen we voor de laatste keer in deze week bij elkaar en denken aan Jezus die is gestorven en begraven, om ons het eeuwige leven te kunnen geven. De band Adonai is vanavond ook van de partij en geeft muzikale ondersteuning aan de viering.

Zondag 1 april, 1e Paasdag

De HEER is waarlijk opgestaan. Met deze uitroep werd in de vroege kerk deze feestdag ‘ingeluid’. Jezus heeft de dood overwonnen en is opgestaan uit het graf. Om deze blijde gebeurtenis te vieren, komt de gemeente samen om te luisteren naar de woorden uit de Bijbel, om de lofliederen te zingen tot eer van God en om ons geloof uit te jubelen.

Aanvang 10:00 uur – Ds. Louis Krüger is de voorganger die de dienst zal leiden, Adonai zal weer prachtige muziek en zang laten horen en Peter Maat begeleidt de gemeentezang op het orgel.
Ook onze nieuwe pastoraal medewerker, Anita Stigter, zal in deze dienst worden bevestigd. De kinderen in de nevendienst horen ook het verhaal van de opstanding, van de vrouwen die bij de opgaande zon naar het graf lopen.

Onze gaven mogen we geven voor W.W.C.F., het project van de kinderleerboerderij en voor de Koningskerk.

Zondag 8 april

Aanvang 10:00 uur – Vanmorgen weer een gastspreker in de Koningskerk. Het is ds. Marien Kollenstaart, sinds enige tijd werkzaam in Nesselande. Hij leest vanmorgen een gedeelte uit de Bijbel en zal dat uitleggen in zijn preek, wat dat oude woord voor ons vandaag betekent.

De gemeente zingt de passende liederen zoals ze worden getoond op het scherm. De collecten zijn op deze morgen voor Mercy Ships, de stichting die met een aantal schepen zendingswerk doet in voornamelijk Afrikaanse landen. Momenteel wordt er een nieuw schip gebouwd, dat waarschijnlijk over een paar jaar in de vaart komt

Zondag 15 april

Ds. Nynke Dijkstra, al eens eerder mochten we haar begroeten, is vanmorgen te gast bij ons en zal de Bijbel lezen, met ons vertellen wat die woorden voor ons betekenen, wat we geloven.

Wij zingen van de éne Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die ons zijn Zoon heeft gegeven, die ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde heeft beloofd.

Het Krimpens Kerkkoor zal ook voor ons een aantal liederen laten horen en zo wat extra’s brengen in de eredienst.

Onze gaven zijn voor Butterfly Way, om daar de kinderen wat extra’s te geven, en voor de Koningskerk. Van Butterfly Way zal een presentatie worden gegeven, wat zij precies doen.

Na de dienst is er, zoals gebruikelijk, weer koffie en thee om nog wat na te praten met elkaar.

Zondag 22 april

Aanvang 10:00 uur – De deuren staan open, iedereen is weer van harte welkom om de dienst met ons te vieren. Er is een gastvoorganger die al eens eerder bij ons is geweest. Het is ds. Edwin de Jong, voorheen uit Ouddorp en momenteel werkzaam in Amsterdam.

De Bijbel wordt geopend bij Markus 2, vers 13-17 en de vraag klinkt in de preek: ’Welke Messias volg je?’  Wie zijn we en wat/wie hebben we nodig?

De collecten zijn voor de Diaconie, om hen die iets nodig hebben te ondersteunen, en voor de Koningskerk, om kerk te zijn in de wijk waarin we leven en wonen.

Na de dienst staat het ministryteam klaar om met u een persoonlijk gebed te doen als u dat nodig heeft.