Adres en routebeschrijving

routekaartStieltjesstraat 30
Rotterdam
3071 JX
tel: 010-4866348
Klik hier voor de route

Facebook

Volg ons op Facebook

Unus Deus, plures amici

unus_deus_plures_amici

2017-04-02 Uitslaapdienst

 

Aanvang 12:00 uur - Een bijzondere dienst vandaag, een ‘Uitslaapdienst’. Dat betekent dat we iets later gaan beginnen, n.l. om 12.00 uur i.p.v. 10.00 uur. De voorganger in deze dienst is de ons bekende ds. Bram Krol. Hij is net terug uit Nepal, waar hij als zendeling naar toe is geweest. En zo mogen wij vanmorgen luisteren naar de woorden die hij als zendeling tot ons zal spreken. De woorden uit Jozua 5:13 tot Jozua 6:5. Het thema van de preek is: ‘Ingerukt, mars! zegt de Generaal’. We mogen ook luisteren naar het optreden van het koor; ‘Vocals Choir WorX’, o.l.v. Maarten Wassink. Een koor bestaande uit enthousiaste en getalenteerde zangers en zangeressen met passie voor God.  De collecten, hoe kan het ook anders met deze voorganger, zijn voor de zending en voor de Koningskerk. De tieners blijven  vanmorgen gewoon in de dienst.

Aanvang 10:00 uur - Het is zondagmorgen, Palmzondag, de kerk staat open en iedereen is welkom om samen te luisteren, te zingen en te bidden tot God de Vader van ons allen. Vandaag is ds. Edwin de Jong onze voorganger en hij leest voor ons uit de Bijbel, uit het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 14 : 22-33. Het thema van de preek is: ‘Verder’. In deze laatste zondag van de veertigdagentijd horen we van de wonderen die Jezus heeft gedaan in de tijd dat Hij op met zijn discipelen rondtrok door het land. We zingen van de Heer die wonderen doet en we bidden tot Hem, die ons het eeuwige leven heeft beloofd. Onze gaven zijn bestemd voor Butterfly Way, waarover ook een presentatie zal worden gegeven, en voor de Koningskerk.

In deze dagen willen gedenken en vieren we dat Jezus aan zijn laatste dagen van zijn leven op aarde is begonnen. We vieren het Heilig Avondmaal, waarin we denken hoe Jezus dat ook heeft gevierd met zijn leerlingen, vóórdat Hij naar Getsemané ging, we gedenken Zijn sterven aan het kruis en Zijn begrafenis in de hof, achter de grote steen. We lezen de gedeelten hierover uit de Bijbel, we zingen de liederen die de liturgiecommissie heeft uitgezocht, daarbij ondersteund door de zang van de Koningskerk Vocals.

Aanvang 10:00 uur. - Het is Pasen, de zoon van God is waarlijk opgestaan! Dat vieren we vanmorgen in de kerk en niet alleen bij ons, maar in héél veel plaatsen op aarde. Het oudste, grootste feest dat de kerk al eeuwenlang heeft gevierd. Ds. Krüger is vandaag de voorganger en zal ons uitleggen wat dit evangelie voor ons betekent, zoveel jaren later. We zingen God de victorie toe in onze gezangen en prijzen Hem om Zijn wonderbare daden. De collecten zijn vandaag voor de diaconie en voor de Koningskerk. De kinderen horen in de nevendienst ook het verhaal van het lege graf, zoals dat staat vermeld in Marcus 16. Na de dienst staat het ministryteam voor u klaar, voor persoonlijk gebed en bij de koffie na de dienst kunt u met elkaar napraten, ook over de dienst.

Op zondag 7 mei is er een gemeentezondag geagendeerd. De bedoeling van deze zondag is om na de dienst eerst te lunchen en gezellig samen te zijn. Daarna willen we met elkaar wat zaken bespreken die anders op een gemeenteavond aan de orde komen. Reden hiervoor is dat we graag zoveel mogelijk leden uit de gemeente willen betrekken bij de besluitvorming/kennisgeving van beleidszaken zoals dat op een gemeenteavond plaatsvindt. We hopen dat we door het op een zondag aansluitend aan een dienst te organiseren, meer gemeenteleden hierbij kunnen betrekken. We proberen ook voor de kinderen een eenvoudige activiteit te regelen. Zet de datum dus alvast in uw agenda!

uw scriba, Maartje Vitters

 

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen tot 4 jaar en kindernevendienst junior voor de kinderen vanaf 3 jaar tot groep 3.

Halverwege de dienst begint de kindernevendienst voor kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool.

Benieuwd wie er binnenkort voorgaat in de Koningskerk?
Kijk hiervoor naar het dienstrooster onder het menu samenkomsten.

 

Jaartekst: 1 Johannes 4:16

pkn_logo

"Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem." (NBV)