Laatste nieuws

Adres en routebeschrijving

routekaartStieltjesstraat 30
Rotterdam
3071 JX
tel: 010-4866348
Klik hier voor de route

Facebook

Volg ons op Facebook

Unus Deus, plures amici

unus_deus_plures_amici

Aanvang 10:00 uur. - Het is zondagmorgen, de gemeente komt samen om te luisteren naar de woorden uit de Bijbel, om met elkaar te zingen en te bidden. De voorganger is vanmorgen ds. Jeanette Westerkamp uit Houten. Zij en haar man Dick woonden van 1988 tot 1993 met hun gezin in Oeganda en Rwanda, waar ze docent waren aan theologische opleidingsinstituten. Terug in Nederland streken ze neer in Houten, waar Dick sinds 1993 predikant is van de NGK De Lichtboog. Hij stond aan de wieg van New Wine Nederland en werkte daar mee aan retraites en conferenties. Jeannette werkt sinds 2007 als justitiepredikant. Het gekozen bijbelgedeelte is Numeri 6 : 22-27, en zij zal ons in de preek uitleggen wat dat betekent. Hoe zegent God ons en hoe zegenen wij elkaar? De collecten in de dienst zijn voor Kerk in de Wijk, het project van onze diaconie voor de wijk en voor de Koningskerk, om een plek te zijn voor de gemeente. De cantorij zal medewerking verlenen aan de dienst door het zingen van diverse liederen.

Aanvang 10:00 uur - Vandaag staat de kerk weer open om staat het welkomstteam klaar om iedereen welkom te heten. Ds. Stephen Overduin, uit Rotterdam, zal in deze dienst voorgaan en uit de Bijbel lezen uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5 : 13–16. Het thema van de preek zal zijn: ‘Begin klein, geloof groot’. Hoe dat vorm krijgt, hoort u in de preek. De tieners hebben vanmorgen weer hun eigen samenkomst met hun leiding, waar ze leren wat het geloof voor hun betekent. De collecten zijn voor de Grote Witte Tent, een evangelisatieproject dat in de zomermaanden diensten verzorgt op een camping in Dillingen, Luxemburg en voor de Koningskerk om te voorzien in alle kosten voor het kerkgebouw. Na afloop van de dienst staat het ministryteam voor u klaar, voorin de kerk, voor persoonlijke voorbede.

 

Aanvang 10:00 uur - Louis Krüger is vandaag de voorganger in de dienst, waarin we ook het Heilig Avondmaal met elkaar willen vieren. ‘Komt naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan..’ zegt Jezus in het Matteüs evangelie. Vandaag mogen we, gesterkt door het sacrament van brood en wijn verder gaan op onze weg, gesterkt in ons geloof in Jezus die heeft beloofd; ‘dan zullen jullie rust vinden’. De gemeente zingt van die éne Heer in de liederen zoals het beamer team het van de liturgiecommissie heeft gekregen. We luisteren naar de woorden uit de Bijbel en bidden onze gebeden en voorbeden voor onze naasten. De collecten zijn vanmorgen voor de Navigators, de studentenvereniging die de studenten met de Bijbel wil bekend maken en voor de Diaconie om zij die dat nodig hebben te steunen.

Aanvang 10:00 uur - Vandaag is Stephen Dekker bij ons te gast om voor te gaan in de dienst en met ons te lezen uit het Woord van God. Hij is al meer in de kerk geweest bij ons en af en toe ook als vrijwilliger op vrijdag bij de voedselbank om het dagelijks ‘brood’ te geven aan de mensen die dat nodig hebben. We luisteren naar de worden uit de Bijbel, de woorden van Hem die gezegd heeft; ‘Ik ben het brood des levens’. We zingen als gemeente onze liederen, daarbij muzikaal begeleid op het orgel dat bespeeld wordt door Peter Maat. We geven onze gaven in de collecten voor de stichting Ikusasa, ons wel bekend, en voor de Koningskerk. In de dienst zal er ook een presentatie worden gegeven van wat Ikusasa in de afgelopen tijd heeft gedaan.

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen tot 4 jaar en kindernevendienst junior voor de kinderen vanaf 3 jaar tot groep 3.

Halverwege de dienst begint de kindernevendienst voor kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool.

Benieuwd wie er binnenkort voorgaat in de Koningskerk?
Kijk hiervoor naar het dienstrooster onder het menu samenkomsten.

 

MessageStore: bijbels, boeken, multimedia en geschenken

Jaartekst: 1 Johannes 4:16

pkn_logo

"Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem." (NBV)