Adres en routebeschrijving

routekaartStieltjesstraat 30
Rotterdam
3071 JX
tel: 010-4866348
Klik hier voor de route

Facebook

Volg ons op Facebook

Unus Deus, plures amici

unus_deus_plures_amici

Aanvang 10:00 uur. - Vanmorgen onze 1e gastspreker in dit jaar. Het is ds. Theo Visser van Leef, hier in Rotterdam en hij is al meer bij ons te gast geweest. Hij zal voor ons een stuk uit de Bijbel lezen, het Woord van de Eeuwige, en ons uitleggen in de preek wat dat voor ons, gelovigen in 2017, mag betekenen. De collecten zijn vandaag voor de diaconie, om ook voor anderen financieel iets te betekenen en voor de Koningskerk, om de kosten te dragen die gemaakt worden om kerk te zijn voor ons. Na de dienst kunt u weer gezellig wat napraten met elkaar en staat ook het ministryteam voor u klaar, voorin de kerk. maar ook tijdens het koffiedrinken kunt u natuurlijk de ouderlingen aanspreken. ’s Avonds, om 19.30 uur houden we een Taizé viering, waarin Wilbert en Marije zullen vertellen van hun bezoek aan Riga met heel veel jongeren tijdens het jaarlijkse ’pelgrimage van vertrouwen op aarde’.

 

Aanvang 10:00 uur. - Vanmorgen is Louis Krüger weer de voorganger in de dienst. Ook nu horen wij het Woord van God, zoals dat voorgelezen wordt uit de Bijbel. We zingen onze liederen waarin we ons geloof belijden en ons vertrouwen mogen uitzingen. Het beamerteam zorgt ervoor dat u de diverse liederen op het scherm kunt volgen, zoals ook de bijbelgedeelten. De collecten zijn vandaag voor de stichting Navigators, de studentenvereniging die onder de studenten vorm geeft aan het geloof in God, en voor de Koningskerk.

Aanvang 10:00 uur. - Vanmorgen hebben we een tienerdienst in de kerk en een voorganger die een jaar of drie geleden bij ons zijn stage heeft gedaan. Het is ds. Rik Mager uit Woerdense Verlaat. De Bijbel wordt geopend, het oude Woord wordt gelezen en vertelt ons elke keer wat Nieuws. Vanmorgen is dat uit Lukas 2: 34-35 en het thema zal zijn: ‘open staan voor Gods leiding’. De groep van 12+ blijft vanmorgen in de kerk, want het is hun tienerdienst. We zingen diverse liederen, ook door de tieners uitgezocht, onder begeleiding van de muziek van het orgel, bespeelt door Peter Maat. Ook mogen we onze gaven geven. De 1e collecte is voor de I.C.F. (International Christian Fellowship), een wereldwijde kerk met méér dan 40 verschillende nationaliteiten en diverse afdelingen in ons land, o.a. in Rotterdam-Zuid. De 2e collecte is voor de Koningskerk.

Aanvang 10:00 uur. - Ook vandaag is ds. Krüger de voorganger in de eredienst die we samen vieren in onze kerk. We doen dat door te luisteren naar het Woord, door te luisteren naar de preek, door onze gezangen te zingen en ons geloof te belijden in God, de Vader, in God de Zoon, en in God de Heilige Geest. De kinderen horen het verhaal van Jezus, die aan de mensen om Hem heen de Wet uitlegt, de manier hoe God wil dat wij omgaan met elkaar en hoe je je offergaven aan God moet geven. De collecten zijn vandaag voor de diaconie en voor de Koningskerk. Ook nu, zoals altijd, staat na de dienst de koffie of thee voor u klaar, om nog een poosje gezellig na te praten.

Aanvang 10:00 uur. - Vanmorgen weer een gastpredikant die bij ons voor zal gaan. Het is ds. Leo van der Eijk uit Maasdijk, bij sommigen bekend van eerdere keren dat hij hier bij ons was of van zijn vorige standplaats, Heerjansdam. Het is nog niet bekend welk gedeelte hij uit de Bijbel met ons wil gaan lezen, maar dat hoort u t.z.t. wel. Wel bekend is dat de collecten voor de Zending en de Koningskerk zullen zijn.

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen tot 4 jaar en kindernevendienst junior voor de kinderen vanaf 3 jaar tot groep 3.

Halverwege de dienst begint de kindernevendienst voor kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool.

Benieuwd wie er binnenkort voorgaat in de Koningskerk?
Kijk hiervoor naar het dienstrooster onder het menu samenkomsten.

 

MessageStore: bijbels, boeken, multimedia en geschenken

Jaartekst: Romeinen 3: 23 & 24

pkn_logo

"Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus." (NBV)