Laatste nieuws

Adres en routebeschrijving

routekaartStieltjesstraat 30
Rotterdam
3071 JX
tel: 010-4866348
Klik hier voor de route

Overdenking

Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’

Matteüs 14:28-31

Het Schriftgedeelte van vandaag maakt deel uit van de bekende geschiedenis van de leerlingen met een boot in de storm op het meer van Galilea. Jezus komt tegen het einde van de nacht lopend over het water naar hen toe. Petrus herkent Jezus en vraagt of hij naar Hem toe mag komen, maar lopend over de hoge golven overvalt hem de twijfel. Hij zinkt en roept tot Jezus. Jezus redt.

Het Schriftgedeelte leert ons dat de Heer hoort als we tot Hem roepen. We kunnen God aanroepen met een sterk geloof. Een geloof dat bergen verzet en over het water doet lopen. We kunnen Hem ook aanroepen als we zwak zijn en nog slechts kunnen bidden: 'O God! Red mij, en wees mij zondaar genadig!' Het maakt niet uit hoe we bidden. Jezus zal zeker antwoorden als we opzien en niemand zien dan Hem alleen. Hij is immers werkelijk Gods Zoon!

Facebook

Volg ons op Facebook

Unus Deus, plures amici

unus_deus_plures_amici

Zingen na de dienst

Elke 3e zondag van de maand start een half uur na afloop van de dienst een speciale zangdienst (rond 12:00).
Hierin wordt een kleine selectie van samengestelde liederen gezongen. Duur, circa 30 minuten.

Data:

  • 18 september
  • 16 oktober
  • 20 novembere
  • 18 december

Benieuwd wie er binnenkort voorgaat in de Koningskerk?
Kijk hiervoor naar het dienstrooster onder het menu samenkomsten.

MessageStore: bijbels, boeken, multimedia en geschenken

Jaartekst: Romeinen 3: 23 & 24

pkn_logo

"Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus." (NBV)