Laatste nieuws

Adres en routebeschrijving

routekaartStieltjesstraat 30
Rotterdam
3071 JX
tel: 010-4866348
Klik hier voor de route

Overdenking

Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’

Matteüs 14:28-31

Het Schriftgedeelte van vandaag maakt deel uit van de bekende geschiedenis van de leerlingen met een boot in de storm op het meer van Galilea. Jezus komt tegen het einde van de nacht lopend over het water naar hen toe. Petrus herkent Jezus en vraagt of hij naar Hem toe mag komen, maar lopend over de hoge golven overvalt hem de twijfel. Hij zinkt en roept tot Jezus. Jezus redt.

Het Schriftgedeelte leert ons dat de Heer hoort als we tot Hem roepen. We kunnen God aanroepen met een sterk geloof. Een geloof dat bergen verzet en over het water doet lopen. We kunnen Hem ook aanroepen als we zwak zijn en nog slechts kunnen bidden: 'O God! Red mij, en wees mij zondaar genadig!' Het maakt niet uit hoe we bidden. Jezus zal zeker antwoorden als we opzien en niemand zien dan Hem alleen. Hij is immers werkelijk Gods Zoon!

Facebook

Volg ons op Facebook

Unus Deus, plures amici

unus_deus_plures_amici

Aanvang 10:00 uur. - Vanmorgen hebben we een gastpredikant. Het is ds. Stephen Overduin uit Rotterdam-Carnisse. Hij is al meerdere keren bij ons te gast gewest en we zien uit naar wat hij ons vanmorgen te zeggen heeft in zijn preek over het uitgekozen bijbelgedeelte. In deze dienst zingen we de aangegeven liederen en bidden we samen onze gebeden. We mogen onze gaven geven voor de Diaconie en voor de Koningskerk. Na de dienst kunt u nog wat napraten met elkaar over de preek, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Aanvang 10:00 uur. - Vandaag staat alles gereed om het Heilig Avondmaal te vieren, het sacrament van brood en wijn, waarmee we gedenken dat Jezus voor ons Zijn lichaam en bloed heeft gegeven om ons te verzoenen met God de Vader. Ds. Krüger is vandaag de voorganger. Hij gaat verder met het lezen uit Openbaring en het gedeelte uitleggen in zijn preek. Wij worden ook uitgenodigd aan tafel. Samen zingen we onze gezangen en bidden onze gebeden en belijden we ons geloof in de drieenige God. De collecten zijn vandaag voor W.W.C.F., bij ons misschien beter bekend als het project in Cambodja en voor de Diaconie, om ook onze naasten die ons nodig hebben bij te kunnen staan. In de kindernevendienst gaat het vandaag over het verloren schaap dat weer teruggevonden werd.

Aanvang 10:00 uur. - Ook vanmorgen staat de kerk weer open en is Louis Krüger onze voorganger. We gaan verder met het lezen uit Openbaring, de woorden van God, die hij voor ons zal uitleggen in de preek. De gemeente zingt de liederen zoals die door de liturgiecommissie zijn uitgezocht en door het beamerteam worden gepresenteerd. Adonai, onze eigen band, zal de dienst weer begeleiden met muziek en zang. De 1e collecte is vandaag voor de Navigators, een studentenvereniging die onder de studenten ook bezig wil zijn met de Bijbel, gesprekken over de Bijbel en met studies hiervan. De 2e collecte is voor de Koningskerk om de diverse uitgaven te kunnen doen die nodig zijn om kerk te zijn. Na de dienst staat het ministryteam klaar voorin de kerk om met u een persoonlijk gebed te doen. Wanneer we na de dienst onze koffie of thee hebben gehad, kunt u nog een poosje zingen bij orgel- en pianomuziek. De jeugd van de 12+ groep heeft vanmorgen hun eigen bijeenkomst met hun leiding.

 

Zingen na de dienst

Elke 3e zondag van de maand start een half uur na afloop van de dienst een speciale zangdienst (rond 12:00).
Hierin wordt een kleine selectie van samengestelde liederen gezongen. Duur, circa 30 minuten.

Data:

  • 18 september
  • 16 oktober
  • 20 novembere
  • 18 december

Benieuwd wie er binnenkort voorgaat in de Koningskerk?
Kijk hiervoor naar het dienstrooster onder het menu samenkomsten.

MessageStore: bijbels, boeken, multimedia en geschenken

Jaartekst: Romeinen 3: 23 & 24

pkn_logo

"Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus." (NBV)